Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Løsninger, services og software i fællesskab
OS2 open source produkter

OS2mo

KONTAKT Michel F. Masana på mmas@balk.dk for spørgsmål /
Michel er projektleder på OS2mo projektet.

 

OS2MO 2.5 har udviklet integrationer til AD samt Lønsystemerne SD og OPUS. Version 2.5 implementeres i øjeblikket i 16-18 kommuner.

OS2MO 2.0 har udviklet mulighed for at håndtere kommunernes parallelle organisationer, så som løn-, politisk-, projekt og MED-organisation. Desuden gør koblingen mellem OS2mo og OS2rollekatalog det muligt at bringe en IdM-funktion til kommuner, der ikke allerede har en.

 

Hvad er OS2mo?

OS2mo står for Medarbejder og Organisation. Projekter vil samle de mange steder, hvor oplysninger om den enkelte medarbejder og administrationen blive brugt. OS2mo er en organisationskomponent, der er tiltænkt til at virke, som den autoritative kilde til at beskrive en organisation, dens struktur, aktører og deres roller. OS2mo indeholder også processerne, der bidrager til at give overblik over og vedligeholde organisationen.

OS2mo kan bl.a. bruges til at lave:

  • En profil database på medarbejdere
  • Udstilling til telefonbog
  • Udstilling af diverse organisationsdiagrammer
  • Kilde for andre systemer, f.eks. lønsystem, ESDH, AD mv.
  • Idm-system ved integration med OS2rollekatalog

Hvilket behov kan OS2mo dække?

Løsningen skaber overblik og fleksibilitet i arbejdet med den samlede organisation og ansatte. Når der kun er et sted at vedligeholde organisation og medarbejdere i det daglige, er at disse data altid er up-to-date. De autoritative data bliver udstillet til en lang række systemer og processer, der har brug for at kende den rigtige organisation og dens medarbejdere i hver organisationsenhed.

Det er muligt for jer at udstille data fra OS2mo på forskellig måder: Via snitflade som csv filer, via den indbyggede beskedfordeler og på den måde føde både moderne og ”gamle” systemer med disse data:

  • Levere organisation og medarbejdere til ESDH system, Lønsystem og økonomisystem
  • Levere data til andre OS2 produkter: OS2indberetning, OS2opgavefordeler, OS2rollekatalog m.fl.
  • Være Master i forhold til Kombits støttesystemer – ORG og KLA
  • Kan anvendes af medarbejderne som eTelefonbog med visning af tlf nr, mail-adresse, organisatorisk placering, EAN numre, KLE-opgaver, lederoverblik mm.

Hvordan skaber OS2mo værdi for din kommune?

Jeres kommune får bl.a. den fordel at at løsningen er en open source udgave af en identity management service (IdM) og er udviklet til at fungere tæt sammen med OS2rollekatalog. Løsningen vil spare jer tid, når den automatiserer af rutineopgaver såsom at oprette AD konti, mail-konti, tildeling af roller via AD-grupper og tildeling af JobFunktionsRoller i KOMBIT regi.

OS2rollekatalog håndterer jeres rettigheds- og adgangsstyring i forhold til jeres medarbejdere, og det er ambitionen at OS2mo og OS2rollekatalog sammen kan styre hele bruger-livscyklus fra onboarding til offboarding og alle de processer, der er forbundet hermed. Allerede i nuværende version er OS2mo velintegreret med OS2rollekatalog.

Implementering og sikkerhed

OS2mo kan bruges lokalt eller fra skyen, og det gør ikke forskel på løsningens funktionen.

Når OS2mo 2.0 bliver installeret, bliver LoRa (Lokal Rammearkitektur) også installeret, fordi LoRa er backend for OS2MO 2.0. LoRa indeholder altså de data, der bliver udstillet i brugergrænsefladen.

For at kunne leve op til den ny Persondataforordning (GDPR) skal OS2mo 2.0 understøtte især to krav: Sletning og sporbarhed. LoRas Log-tjeneste, som vil blive installeret sammen med OS2mo 2.0, understøtter allerede systemlogning og sikkerhedslogning. Log-tjenesten kan konfigureres til at logge samtlige API-kald til LoRa, det vil sige al adgang til systemet overhovedet. Da sikkerhedsloggen gemmer oplysninger om samtlige API-kald, samt hvornår de blev udført og af hvem, vil den fuldt ud opfylde persondataforordningens krav om sporbarhed.

 

Omkostninger

Der er endnu ikke udarbejdet tilslutning til den fælles videndeling, vedligehold og projektledelse. Det må forventes at der via OS2 etableres en fælles sekretariatsbistand og et fælles vedligeholdelsebudget og der derfor vil være en omkostning forbundet hermed.

Nedenfor er angivet udgifter hos de leverandører som har indmeldt priser:

Hos leverandøren Magenta koster det 3.000 kr. pr. måned for LoRa og OS2MO og hertil kommer 750 kr. pr. integration.

--------

Alle OS2-løsninger er open source og uden leverandørbinding. Alle er velkommen til at stå for implementering selv eller at finde en anden løsning.

 

Vil I være med?

OS2mo udvikles i fællesskab - til gavn for fælleskabet. Derfor er OS2 vejen frem, og at udvikle herunder forpligter leverandørerne til at give det udviklede tilbage til fælleskabet.

Læs mere om hvordan OS2mo produktet bliver til med hjælp fra en lang række kommuner.

KONTAKT Michel F. Masana på mmas@balk.dk for spørgsmål /
Michel er projektleder på OS2mo projektet.

 

 

 

Medlemsskab

Tilknyttede OS2-leverandører