Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Løsninger, services og software i fællesskab
OS2 open source produkter

OS2mo

KONTAKT Michel F. Masana på mmas@balk.dk for spørgsmål /
Michel er projektleder på OS2mo projektet.

 

TILSLUTNING Ønsker i at deltage i samarbejdet og udviklingen af OS2mo. Så tilslut jer ved at underskrive OS2s tilslutningsaftale. Det sikre jer indflydelse og i er med til at betale en andel af udgifterne forbundet med koordinering, udvikling og vedligehold.

 

OS2mo 2.5 har udviklet integrationer til AD samt Lønsystemerne SD og OPUS. Version 2.5 implementeres i øjeblikket i 16-18 kommuner.

OS2mo 2.0 har udviklet mulighed for at håndtere kommunernes parallelle organisationer, så som løn-, politisk-, projekt og MED-organisation. Desuden gør koblingen mellem OS2mo og OS2rollekatalog det muligt at bringe en IdM-funktion til kommuner, der ikke allerede har en.

 

OS2mo står for Medarbejder og Organisation

OS2mo er en organisationskomponent, der skal virke som den autoritative kilde til at beskrive en organisation, dens struktur, aktører og deres roller. Løsningen indeholder også processer, der bidrager til at give overblik over og vedligeholde organisationen.

Den kan bl.a. bruges til at lave:

  • En profil database på medarbejdere
  • Udstilling til telefonbog
  • Udstilling af diverse organisationsdiagrammer
  • Kilde for andre systemer, f.eks. lønsystem, ESDH, AD mv.
  • Idm-system ved integration med OS2rollekatalog

 

Udstiller data på forskellige måder

Løsningen giver dig overblik og fleksibilitet i arbejdet med den samlede organisation og dens ansatte. Når der kun er ét sted at vedligeholde organisation og medarbejdere i det daglige, er disse data altid up-to-date. De autoritative data bliver udstillet til en lang række systemer og processer, der har brug for at kende den rigtige organisation og dens medarbejdere i hver organisationsenhed.

Det er muligt for dig at udstille data på forskellig måder: Via snitflade som csv-filer, via den indbyggede beskedfordeler og på den måde føde både moderne og ”gamle” systemer med disse data:

  • Levere organisation og medarbejdere til ESDH system, Lønsystem og økonomisystem
  • Levere data til andre OS2-produkter: OS2indberetning, OS2opgavefordeler, OS2rollekatalog m.fl.
  • Være Master i forhold til KOMBITs støttesystemer – ORG og KLA
  • Kan anvendes af medarbejderne som eTelefonbog med visning af tlf nr, mail-adresse, organisatorisk placering, EAN numre, KLE-opgaver, lederoverblik mm.

 

Et open source IdM og meget andet

Jeres kommune får bl.a. den fordel, at løsningen er en open source udgave af en identity management service (IdM) og er udviklet til at fungere tæt sammen med OS2rollekatalog. Løsningen vil spare jer tid, når den automatiserer af rutineopgaver såsom at oprette AD konti, mail-konti, tildeling af roller via AD-grupper og tildeling af JobFunktionsRoller i KOMBIT regi.

OS2rollekatalog håndterer jeres rettigheds- og adgangsstyring i forhold til jeres medarbejdere, og det er ambitionen at OS2mo og OS2rollekatalog sammen kan styre hele bruger-livscyklus fra onboarding til offboarding og alle de processer, der er forbundet hermed. Allerede i nuværende version er OS2mo velintegreret med OS2rollekatalog.

 

Implementering og sikkerhed

OS2mo kan bruges lokalt eller fra skyen, og det har ingen betydning for løsningens funktionen.

Når OS2mo 2.0 bliver installeret, bliver LoRa (Lokal Rammearkitektur) også installeret, fordi LoRa er backend for OS2MO 2.0. LoRa indeholder altså de data, der bliver udstillet i brugergrænsefladen.

For at kunne leve op til den ny Persondataforordning (GDPR) understøtter OS2mo 2.0 særligt to krav: Sletning og sporbarhed. LoRas Log-tjeneste, som vil blive installeret sammen med OS2mo 2.0, understøtter allerede systemlogning og sikkerhedslogning. Log-tjenesten kan konfigureres til at logge samtlige API-kald til LoRa, det vil sige al adgang til systemet overhovedet. Da sikkerhedsloggen gemmer oplysninger om samtlige API-kald samt hvornår de blev udført og af hvem, vil den fuldt ud opfylde persondataforordningens krav om sporbarhed.

 

Omkostninger

Der er etableret en fælles sekretariatsfunktion som er forankret i Ballerup Kommune ved. Michel F. Masana. Et fælles udviklings- og vedligeholdelsebudget er også etableret. Deltagelse i samarbejdet omkring OS2mo kræver tilslutning via OS2s tilslutningsaftale. Denne kan findes her.

 

Drift og implementering af OS2mo er man selv ansvarlig for. Hos leverandøren Magenta koster det 3.000 kr. pr. måned for LoRa og OS2mo og hertil kommer 750 kr. pr. integration.

 

Vil I være med?

OS2mo udvikles i fællesskab - til gavn for fælleskabet. Løsningen bliver offentliggjort på en open source licens. Hvilket betyder man har frihed til at stå for egen implementering eller vælge egen leverandør. Læs mere om frihederne i Open Source.

Læs mere om hvordan OS2mo produktet bliver til med hjælp fra en lang række kommuner.

KONTAKT Michel F. Masana på mmas@balk.dk for spørgsmål /
Michel er sekretariat/projektleder for OS2mo.

 

 

 

Medlemsskab

Tilknyttede OS2-leverandører