Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

  • Nogle gange er 3+4 = 98

    Når 3 kommuner udvikler en løsning sammen og 4 andre videreudvikler den - så gavner det alle 98 kommuner.

  • Hvad er OS2-fællesskabet

    Det er et åbent og demokratisk fællesskab, hvis filosofi er at fremme offentlige myndigheders ejerskab over digital udvikling via brug og udvikling af Open Source software.

  • Digitalisering i fællesskab

    Opret din bruger og bliv en del af fællesskabet om open source. Et fællesskab baseret på samarbejde og deling.

Danmarkskort

OS2 er et aktivt fællesskab med deltagelse af offentlige og private aktører.

65Off. partnere
56Leverandører
15Produkter
14Projekter
11Grupper

OS2 Produkter

OS2kitos

Status: Niveau 3
OS2kitos er et værktøj til at skabe overblik over kontrakter, snitflader, projekter og systemporteføljen i kommunerne.

OS2indberetning

Status: Niveau 2
OS2Indberetning er en markedsførende løsning til indberetning og godkendelse af tjenestekørsel i kommuner.

OS2dagsorden

Status: Niveau 1
OS2dagsorden er en skræddersyet løsning til papirløse møder, og erstatter bunker af papir til udvalgsmøder, bestyrelsesmøder og andre møder i kommuner og offentlige myndigheder.