• OS2 på Digitaliseringsmessen '16

  Kom og besøg vores stand på Digitaliseringsmessen i Odense den 29. september

 • Governance i OS2

  OS2 fællesskabet er et solidt fundament for digitale projekter.

 • Generalforsamling 2016

  Vi takker for en god generalforsamling. Dokumenter og slides i forbindelse med OS2s generalforsamling er løbende tilgængelig.

 • Nogle gange er 3+4 = 98

  Når 3 kommuner udvikler en løsning sammen og 4 andre videreudvikler den - så gavner det alle 98 kommuner.

Produkter

OS2borgerPC

Et open source styresystem og remote management system til offentligt tilgængelige computere

OS2valghalla

OS2valghalla er et webbaseret system, til håndtering af valgstyrere og tilforordnede, i forbindelse med afholdelse af kommune-, EU- eller folketingsvalg.

OS2opgavefordeler

OS2opgavefordeler kan håndtere fordeling/ansvar af kommunale opgaver.

Projekter

OS2mo

It og Digitaliseringschef Henrik Willumsen, hw@silkeborg.dk
OS2MO er den autoritative kilde til beskrivelse af organisationen og dens mange aspekter.
6 medlemmer

OS2kontaktcenter

Efter 2 dage låst inde hos Digitaliseringsstyrelsen lykkedes det at få lavet et Proff of Concept (PoC) på at det er muligt at lave en open source kontaktløsning.
3 medlemmer

OS2search

Niels Nordberg, Ballerup Kommune, neno@balk.dk
Foruden at kunne søge i både interne som eksterne kilder, har systemet kendte "google-funktioner" som "Mente du..." , auto-complete og "Super Sticky"
4 medlemmer

Grupper

OS2bestyrelsen

Bestyrelsen er fællesskabets generelle arbejdsorgan og består af 6 medlemmer. Bestyrelsen tegner fællesskabet udadtil.
5 medlemmer

OS2sekretariat

OS2 sekretariat står for den daglige drift af fællesskabet.
3 medlemmer

OS2leverandører

En gruppe for OS2 leverandørerne.
1 medlemmer
Danmarkskort

OS2 er et aktivt fællesskab med deltagelse af offentlige og private aktører.

57Off. partnere
44Leverandører
12Produkter
8Projekter
7Grupper