• Governance i OS2

    OS2 fællesskabet er et solidt fundament for digitale projekter.

  • Generalforsamling 2016

    Vi takker for en god generalforsamling. Dokumenter og slides i forbindelse med OS2s generalforsamling er løbende tilgængelig.

  • Nogle gange er 3+4 = 98

    Når 3 kommuner udvikler en løsning sammen og 4 andre videreudvikler den - så gavner det alle 98 kommuner.

Produkter

OS2loop

OS2Loop er et videndelingsværktøj, hvor alle hjælper alle.

OS2indberetning

OS2Indberetning er en markedsførende løsning til indberetning og godkendelse af tjenestekørsel i kommuner.

OS2web

OS2web er et tilgængeligt, fleksibelt og bæredygtigt Content Management System, som er skabt på grundlag af et samarbejdende offentligt fællesskab.

Projekter

OS2mo

It og Digitaliseringschef Henrik Willumsen, hw@silkeborg.dk
OS2MO er den autoritative kilde til beskrivelse af organisationen og dens mange aspekter.
6 medlemmer

OS2talk

OS2talk er et fælleskommunalt samarbejde om talegenkendelse
4 medlemmer

OS2SMSbroker

Projektet vil se på mulighedenfor at lave en SMSbroker som har udskiftelige API'er op mod de forskellige SMS leverandører
3 medlemmer

Grupper

KOBRA - Kommunalt Umbraco Fæll...

KOBRA er et udviklings- og erfaringsfællesskab for danske kommuner, der bruger og udvikler løsninger på den åbne CMS platform, Umbraco.
3 medlemmer

OS2webmaster.team

Udveksling af erfaringer for at optimere den redaktionelle drift af OS2-hjemmesider.
9 medlemmer

OS2leverandører

En gruppe for OS2 leverandørerne.
1 medlemmer
Danmarkskort

OS2 er et aktivt fællesskab med deltagelse af offentlige og private aktører.

57Off. partnere
44Leverandører
11Produkter
8Projekter
7Grupper