Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

OS2smartmail

Sorterer mails i jeres hovedpostkasse nemt og smartere for hver gang.

 

Er regler og manuelle arbejdsgange også det, du forbinder med fordeling af mails og digitalpost i organisations digitale hovedpostkasse? Det kan koste årsværk at holde styr på, hvilken afdeling en specifik byggesag skal til. De medarbejdere, som sidder med postfordeling og har gjort det længe, hvorfor ikke bruge deres talenter på at skabe en anden værdi? Og lade OS2smartmail fjerne op til 2/3 af deres manuelle arbejde?

Signaturprojektet fra 2020, OS2smartmail, er bygget på kunstig intelligens og har allerede lært at fordele post i fem kommuner. Din organisation kan blive endnu én i samarbejdet.

Jo flere offentlige myndigheder der samarbejder, jo flere data får algoritmen og desto smartere bliver den. Det giver en bedre mailfordeling med højere hit rate.

 

Er OS2smartmail for dig?

I Borgerservice vil OS2smartmail spare jer for løbende at skulle opdatere regler for postfordeling. Det giver også jeres hovedpostkasse-ansvarlige mindre manuelt arbejde og mere tid til andre opgaver.

OS2smartmail er også for dig, der arbejder i en offentlig myndighed og af og til modtager mails fra den digitale hovedpostkasse. En smart algoritme kan spare dig for at mails kører rundt i afdelingen inden de finder den rigtige modtager. Så du får din mail i hånden hurtigst muligt.

 

Derfor skal du bruge denne løsning

Mailfordeling er ukontroversielt område for brug af kunstig intelligens. Derfor er det et sted, hvor det er oplagt at samarbejde på tværs af offentlige myndigheder. Løsningens algoritme har allerede lært fra fem kommuner med forskellige organisationsstrukturer.

Nu er den klar til at blive trænet og implementeret i din kommune. Da OS2smartmail allerede har opbygget et datalager, skal algoritmen i implementeringsperioden bare lære jeres unikke organisationsstruktur at kende.

Kunstig intelligens skal bruge meget data og det kan mange danske kommuner være for små til at give algoritmerne. Samarbejdet om OS2smartmail er derfor en mulighed for at udnytte, at algoritmen bliver trænet af flere kommuner samtidigt.

 

Kontakt

Kaare Christensen, Norddjurs Kommune, kac@norddjurs.dk

Du er også velkommen til at kontakte OS2-sekretariatet på os2@os2.eu, hvis du vil vide mere om OS2-fællesskabet generelt.

Følg med i backlog og projektstyring på JIRA og kontakt koordinationsgruppen, hvis du har udviklingsønsker.

 

Tilslutningsaftale: Omkostninger til fællesskabet ekskl. drift/support fra leverandører

OS2smartmail har pt. ingen tilslutningsaftale og finansieres med crowdfunding.

 

Priser fra leverandørerne

Når du bruger software med open source licens, er du fri til at vælge leverandør eller stå for det selv.

 

--------

Alle OS2-produkter er offentliggjort på open source licens. Hvilket betyder man har frihed til at stå for egen implementering eller vælge egen leverandør. Læs mere om frihederne i Open Source.

Ressourcer

Tilknyttede OS2-partnere

Norddjurs Kommune
Vejle Kommune
Roskilde Kommune

Leverandører

Droids Agency

Gruppedeltagere

Charlotte Heikendorfs billede
Charlotte Heikendorf
OS2 - Offentligt Dig...