Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Løsninger, services og software i fællesskab
OS2 open source produkter

OS2 Produkter

OS2skoledata

Status: Niveau 1
Håndter livscyklus for brugerstamdata om skolens elever og lærere

OS2autoproces

Status: Niveau 2
Fællesoffentlig løsning til deling af automatiseringsegnede processer.

OS2borgerPC

Status: Niveau 1
Styresystem og remote management system til offentligt tilgængelige computere.

OS2bos

Status: Niveau 1
En løsning til at give kommunens socialrådgivere bedre redskaber til at benytte de bedste foranstaltninger i forhold til effekter, økonomi og budget.

OS2cprbroker

Status: Niveau 1
Et alternativ til andre lokale CPR-kilder.

OS2dagsorden

Status: Niveau 1
Digital løsning til papirløse møder.

OS2datascanner

Status: Niveau 1
Crawler løsning hjælper dig med at scanne for følsomme persondata.

OS2display

Status: Niveau 1
En webløsning til styring af indhold på infoskærme

OS2faktor

Status: Niveau 2
En 2-faktor login løsning for øget sikkerhed.

OS2flytjorddk

Status: Niveau 1
Brugervenligt webbaseret administrativt centrum for håndtering af jordflytninger - fra projektstart til faktura.

OS2forms

Status: Niveau 2
Alternativ til kommercielle selvbetjeningsløsninger og værktøjer til borgervendte og interne blanketter.

OS2indberetning

Status: Niveau 2
En markedsførende løsning til indberetning og godkendelse af tjenestekørsel samt ferie.

OS2iot

Status: Niveau 3
En agnostisk IoT-netværksserver, der kan anvendes til administration af IoT-enheder og opsamling af deres data - på tværs af netværksteknologier. 

OS2kitos

Status: Niveau 3
Et værktøj til at skabe overblik over kontrakter, snitflader, GDPR compliance og systemporteføljen.

OS2kle

Status: Niveau 2
En maskinlæsbar KLE som sammen med motoren Taxon Classifier gør, at man automatisk kan opmærke digitale dokumenter efter KLE.

OS2kravmotor

Status: Niveau 2
Fællesoffentligt kravkatalog til den tekniske dialog mellem leverandør og din offentlige myndighed inden et it-indkøb.

OS2loop

Status: Niveau 1
Et vidensdelingsværktøj, hvor alle hjælper alle.

OS2mo

Status: Niveau 3
MO er en organisationskomponent der beskriver en organisation, dens struktur, aktører og deres roller.

OS2opgavefordeler

Status: Niveau 2
En løsning til at håndtere fordeling/ansvar af kommunale opgaver.

OS2rollekatalog

Status: Niveau 3
Løsning til at håndtere rollemodellering og -tildeling på tværs af fagsystemer.

OS2services

Status: Niveau 1
Micro-services til integration mellem it-løsninger

OS2sync

Status: Niveau 1
En integrationskomponent til KOMBITs Støttesystem Organisation

OS2udoglær

Status: Niveau 1
En Drupal platform til at administrere og udstille lærings- og uddannelsesforløb.

OS2valghalla

Status: Niveau 1
Et webbaseret system til at rekruttere og håndtere tilforordnede til valg.