Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Løsninger, services og software i fællesskab
OS2 open source produkter

OS2 Produkter

OS2autoproces

Status: Niveau 2
En tværkommunal løsning til deling af automatiseringsegnede processer.

OS2faktor

Status: Niveau 2
En 2-faktor login løsning for øget sikkerhed.

OS2kravmotor

Status: Niveau 2
OS2kravmotor er en fælleskommunal løsning, hvor kravkataloget er et fælles datagrundlag, der anvendes på tværs af de involverede myndigheder. Hermed sikres den størst mulige datakvalitet af de krav o...

OS2mo

Status: Niveau 2
OS2MO er den autoritative kilde til beskrivelse af organisationen og dens mange aspekter.

OS2rollekatalog

Status: Niveau 2
OS2rollekatalog er en samlet løsning til håndtering af rollemodellering og rolletildeling på tværs af fagsystemer i den kommunale it-portfølje.

OS2flytjord.dk

Status: Niveau 1
Med OS2flytjord ønsker vi at skabe et brugervenligt webbaseret administrativt centrum for håndtering af jordflytninger - fra projektstart til faktura.

OS2forms

Status: Niveau 1
Ideen bag OS2forms er at lave et fælleskommunalt alternativ til de kommercielle formularværktøjer, som vi bruger til at få lavet borgervendte og interne blanketter 

OS2udoglær

Status: Niveau 1
En Drupal platform til at administrere og udstille lærings- og uddannelsesforløb.

OS2kitos

Status: Niveau 3
OS2kitos er et værktøj til at skabe overblik over kontrakter, snitflader, projekter og systemporteføljen i kommunerne.

OS2indberetning

Status: Niveau 2
OS2Indberetning er en markedsførende løsning til indberetning og godkendelse af tjenestekørsel i kommuner.

OS2dagsorden

Status: Niveau 1
OS2dagsorden er en skræddersyet løsning til papirløse møder, og erstatter bunker af papir til udvalgsmøder, bestyrelsesmøder og andre møder i kommuner og offentlige myndigheder.

OS2borgerPC

Status: Niveau 1
Et open source styresystem og remote management system til offentligt tilgængelige computere

OS2valghalla

Status: Niveau 1
OS2valghalla er et webbaseret system, til håndtering af valgstyrere og tilforordnede, i forbindelse med afholdelse af kommune-, EU- eller folketingsvalg.

OS2loop

Status: Niveau 1
OS2Loop er et videndelingsværktøj, hvor alle hjælper alle.

OS2display

Status: Niveau 1
En webløsning til styring af indhold på infoskærme

OS2opgavefordeler

Status: Niveau 2
OS2opgavefordeler kan håndtere fordeling/ansvar af kommunale opgaver.

OS2kle

Status: Niveau 2
OS2KLE er en maskinlæsbar KLE, som sammen med motoren Taxon Classifier gør at man automatisk kan opmærke digitale dokumenter efter KLE.

OS2datascanner

Status: Niveau 1
Crawler løsning som sørger for periodisk eller efter bestilling at gennemløbe et samlet site eller subsite med henblik på at undersøger de forskellige sider og dokumenter på sitet.

OS2cprbroker

Status: Niveau 1
CPRbroker kan levere CPR-oplysninger til forretningssystemer i kommuner. CPRbroker kan udstille flere CPR data gennem flere snitflader og kan derfor erstatte andre lokale CPR-kilder.