Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Løsninger, services og software i fællesskab
OS2 open source produkter

OS2valghalla

Der skal mange til for at få et valg til at køre som smurt. Her kommer OS2valghalla ind i billedet. OS2valghalla er et webbaseret system til at håndtere bemandingen på valgstederne. Det kunne være, at du skulle bruge valgstyrere, tilforordnede og frivillige for at afholde af valget. De medvirkende og partierne kan tilmelde sig og koordinere i OS2valghalla, og de kan brug OS2valghalla til at kommunikere med valgsekretariatet.

 

OS2valghalla er et værktøj for valgsekretariatet

OS2valghalla er for valgsekretariatet, der kan skabe sig et overblik over hvor mange tilforordnede, de skal bruge hvert enkelt sted, og hvor mange der har meldt sig i alt.

 

OS2valghalla giver overblik og sikkerhed

OS2valghalla løfter en tung, manuel opgave. Løsningen er en automatisering, der giver valgsekretariatet og partiforeninger overblikket over opgaven og fastholder et højt datasikkerhedsniveau.

 

Kontaktinfo

Jakob Asmussen, Aarhus Kommune <jaas@aarhus.dk>

 

Udvikling med to løsninger

Med det nye scope lægger arbejdsgruppen op til at OS2valghallas funktionalitet deles mellem 2 løsninger: En ny isoleret offentligt tilgængelig løsning, og en administrativ løsning som kan flyttes ind i et helt beskyttet miljø, der ikke er tilgængeligt for offentligheden.

Alle indmeldte udviklingsønsker kan ses i projektværktøjet Jira

 

 

Omkostninger

OS2valghalla har ingen tilslutningsaftale og udvikling finansieres ved crowdfunding.

Leverandør Bellcom tilbyder:

  • Installation, opsætning: 5.000 kr
  • Workshop: 15.000 kr
  • Hosting af Valghalla inkl. opgradering: 22.000 kr/år

 

--------

Alle OS2-produkter er offentliggjort på open source licens. Hvilket betyder man har frihed til at stå for egen implementering eller vælge egen leverandør. Læs mere om frihederne i Open Source.

Medlemsskab

Tilknyttede OS2-leverandører