Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Løsninger, services og software i fællesskab
OS2 open source produkter

OS2valghalla

Der skal mange til for at få et valg til at køre som smurt. Her kommer OS2valghalla ind i billedet. OS2valghalla er et webbaseret system til at håndtere bemandingen på valgstederne. Det kunne være valgstyrere, tilforordnede og frivillige, der er nødvendig for afholdelsen af valg. De medvirkende og partierne kan tilmelde sig og koordinere i os2valghalla, og de kan brug OS2valghalla til at kommunikere med valgsekretariatet.

Hvilket behov kan OS2valghalla dække?
OS2valghalla er for valgsekretariatet, der kan skabe sig et overblik over hvor mange tilforordnede, som de skal bruge hvert enkelt sted, og hvor mange der har meldt sig i alt.

Hvordan skaber OS2valghalla værdi for din kommune?

OS2valghalla løfter en tung, manuel opgave. Løsningen er en automatisering, der giver valgsekretariatet og partiforeninger overblikket over opgaven og fastholder et højt datasikkerhedsniveau.

 

Kontaktinfo

Jakob Asmussen, Aarhus Kommune <jaas@aarhus.dk>

 

Udvikling med to løsninger

Med det nye scope lægger arbejdsgruppen op til at OS2valghallas funktionalitet deles mellem 2 løsninger: En ny isoleret offentligt tilgængelig løsning, og en administrativ løsning som kan flyttes ind i et helt beskyttet miljø, der ikke er tilgængeligt for offentligheden.

Alle indmeldte udviklingsønsker kan ses i projektværktøjet Jira

 

 

Omkostninger

Leverandør Bellcom tilbyder:

  • Installation, opsætning: 5.000 kr
  • Workshop: 15.000 kr
  • Hosting af Valghalla inkl. opgradering: 22.000 kr/år

 

--------

Alle OS2-løsninger er open source og uden leverandørbinding. Alle er velkommen til at stå for implementering selv eller at finde en anden løsning.

Medlemsskab

Tilknyttede OS2-leverandører