Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Løsninger, services og software i fællesskab
OS2 open source produkter

OS2sync

OS2sync integrationskomponent til STS Org

Synkroniserer lokale organisationsdata til KOMBITs Fælleskommunale Støttesystem ’Organisation’.

NO ENGLISH SUMMARY (THIS SOLUTION IS ADJUSTED TO THE PUBLIC SECTOR IN DENMARK).

 

Brug OS2sync som en måde at sætte hastigheden på synkroniseringen til Støttesystemet Organisation op og minimere fejl ved manuelle indtastninger.

OS2sync er en middleware komponent til at registrere og vedligeholde data i organisationen baseret på det eksisterende ved at synkronisere organisationsdata til KOMBITs Fælleskommunale Støttesystem Organisation.

Du tilslutter din kommunes egen lokale kilde. Men der er også en standard-integration i OS2sync, der kan trække på data fra Active Directory, hvis du ikke har andre kilder til ens organisationsdata.

 

Er OS2sync for dig?

Sidder du med det manuelle arbejde med at holde organisationsdata opdaterede, kan OS2sync fjerne kompleksiteten i dit arbejde.

 

Derfor skal du bruge denne løsning

Komponenten følger udviklingen i støttesystemerne, hvilket kræver udviklingskraft. Derfor er det vigtigt, at du tilslutter dig allerede i dag, hvis din kommune bruger eller har tænkt sig at bruge OS2sync. Løsningen vil forblive enkel, simpel og ligetil. Enkelthed er grundlæggende for komponentens udtryk og virke.

 

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte OS2-sekretariatet, hvis du vil vide mere om tilslutningsaftalen eller OS2-fællesskabet generelt.

Følg med i backlog og projektstyring på JIRA og kontakt koordinationsgruppen, hvis du har udviklingsønsker.

 

Tislutningsaftale: Omkostninger til fællesskabet ekskl. drift/support fra leverandører

Ønsker din offentlige myndighed at tilslutte sig OS2sync for at undgå manuelt arbejdet – eller bruger I den allerede – skal I underskrive en tilslutningsaftale. Tilslutningsaftalen sikrer vores fælles vedligeholdelses- og udviklingskraft.

Du forpligter til en tilslutningsafgift (engangsbeløb) samt et årligt vederlag, hvis beløb afhænger af om I er medlemmer af foreningen OS2. Vederlaget går til vedligeholdelse af løsningen samt mindre videreudviklingsopgaver.

FIND TILSLUTNINGSAFTALEN OG TAKSTERNE HER

En udfyldt og underskrevet tilslutningsaftale skal sendes til OS2-sekretariatet på os2@os2.eu

Tak fordi du støtter op om fællesskabet med din tilslutning!

Læs mere om tilslutningsaftaler.

 

 

Priser fra leverandøren

 

Når du bruger software med open source licens, er du fri til at vælge drifts- og/eller supportleverandør eller stå for det selv. Løsningen er udviklet af leverandøren Digital Identity.

 

--------

Alle OS2-produkter er offentliggjort på open source licens. Hvilket betyder man har frihed til at stå for egen implementering eller vælge egen leverandør. Læs mere om frihederne i Open Source.

Medlemsskab

Hold dig opdateret om OS2sync

Andre tilknyttede anvendere

Guldborgsund Kommune

Holbæk Kommune

Tilknyttede OS2-leverandører