Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Løsninger, services og software i fællesskab
OS2 open source produkter

OS2rollekatalog

Du sikrer ens standard og overblik over jeres brugerstyring og rolletildeling på tværs af kommunens mange systemer med brug af OS2rollekatalog. Og så har vi har passet løsningen ind i den fælleskommunale rammearkitekturs sikkerhedsmodel.

OS2rollekatalog kan integreres med OS2mo eller lignende systemer for at skabe en fuld IdM-løsning.

 

Høj kvalitet i rettigheder

Hvis du har brug at sikre høj kvalitet uden at skulle gå i op arbejdstimer, så har du brug for OS2rollekatalog. Når du bruger OS2rollekatalog, kan ledelsen være sikker på, at alle medarbejdere får de rigtige rettigheder. Det gavner jer og i sidste ende borgerne, der får større sikkerhed for, at deres data bliver forvaltet konsistent og betryggende.

 

OS2rollekatalog er en brugervenlig løsning til rettighedsstyring

OS2rollekatalog sparer tid og giver en høj kvalitet i dit arbejde. Det kræver, at du gennemgår roller og rettigheder, og når det er gjort, har du en brugervenlig rettighedsstyringsløsning, der passer præcist til dit behov.

 

Rollekataloget er intuitivt at bruge og har en lettilgængelig brugergrænseflade citat fra superbruger, Hanne Juul-Naber, Favrskov Kommune

 

Kontaktperson

Charlotte Glavind Bülow er kontaktperson på OS2rollekatalog og kan kontaktes på mail cglb@favrskov.dk

Thomas Vinther Andersen, Favrskov Kommune, er formand for styregruppen og kan kontaktes på mail tvan@favrskov.dk

 

Mere information

OS2rollekatalog er tilgængelig som en hosted løsning (SaaS). Løsningen understøtter integration med SAML 2.0 baserede føderationsløsninger samt KOMBITs adgangsstyringsmodel.

 

 

Omkostninger

Tilslutningsafgift for nye anvendere (engangsbeløb): 10.000 kr.
Årligt vederlag til dækning af fælles udgifter er differentieret efter kommunestørrelse:

  • En lille kommune (under 25.000 indbyggere) betaler et vederlag på 20.000 kr. om året
  • En mellem kommune (mellem 25.001 og 60.000 indbyggere) betaler et vederlag på 30.000 kr. om året
  • En stor kommune (over 60.000 indbyggere) betaler et vederlag på 40.000 kr. om året.

Tilslutningsaftale for OS2rollekatalog. Aftalen bedes udfyldt og sendt til OS2-sekretariatet på os2@os2.eu. Ved at tilslutte dig OS2rollekatalog får du adgang til løsningen og er med til at betale en andel af de årlige udgifter til drift og vedligehold. Alt det med småt finder du i selve aftalepapiret. Tak fordi du støtter op om fællesskabet.

Leverandør Digital Identity tilbyder:

  • Drift: 20.317 kr./år
  • 925 kr. i timen for evt ekstra opgaver (workshops m.m.) som kommunen ønsker i forbindelse med produktet.

Alle priser kan årligt reguleres op til nettoprisindekset.

--------

Alle OS2-produkter er offentliggjort på open source licens. Hvilket betyder man har frihed til at stå for egen implementering eller vælge egen leverandør. Læs mere om frihederne i Open Source.

 

Medlemsskab

Andre tilsluttede partnere

Brønderslev Kommune
Greve Kommune
Guldborgsund Kommune
Holbæk Kommune

Tilknyttede OS2-leverandører