Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Løsninger, services og software i fællesskab
OS2 open source produkter

OS2rollekatalog

Sikrer en ens standard og et overblik over jeres brugerstyring og rolletildeling på tværs af kommunens systemer.

ENGLISH SUMMARY

 

Du får en brugervenlig løsning til rettighedsstyring med OS2rollekatalog. Desuden kan ledelsen også være helt sikre på, at alle medarbejdere får de rigtige rettigheder, hvilken gavner både medarbejdere og borgere. I sidste ende får borgerne større sikkerhed med OS2rollekatalog. De kan nemlig være sikre på, at deres data bliver forvaltet konsistent og betryggende.

Løsningen passer også ind i den fælleskommunale rammearkitekturs sikkerhedsmodel.

Desuden kan OS2rollekatalog integreres med OS2mo (OS2s løsning for at skabe overblik over organisationen, dets aktører og roller) for endnu mere automatisering af opgaver, hurtigere opgaveløsning og mere sikkerhed for organisationens aktører og i sidste ende borgerne.

 

Er OS2rollekatalog for dig?

Løsningen er for dig, der skal sikre bruger- og rettighedsstyring i kommunen og som ønsker en løsning, der er intuitiv, nem at gå til, sikker og sætter tempoet op på dit arbejde.

 

Derfor skal du bruge denne løsning

OS2rollekatalog sparer tid og giver en høj kvalitet i dit arbejde. For at kunne bruge løsningen skal I gennemgå roller og rettigheder, men når det er gjort, har du en brugervenlig rettighedsstyringsløsning, der passer præcist til dit behov.

 

Det tekniske

OS2rollekatalog er både tilgængelig som en hosted løsning (SaaS) eller du kan vælge at drifte det selv. Løsningen understøtter integration med AD, SAML 2.0 baserede føderationsløsninger samt KOMBITs adgangsstyringsmodel.

 

Rollekataloget er intuitivt at bruge og har en lettilgængelig brugergrænseflade citat fra superbruger, Hanne Juul-Naber, Favrskov Kommune

 

Kontakt

Charlotte Glavind Bülow er kontaktperson på OS2rollekatalog og kan kontaktes på mail cglb@favrskov.dk

Thomas Vinther Andersen, Favrskov Kommune, er formand for styregruppen og kan kontaktes på mail tvan@favrskov.dk

Du er også velkommen til at kontakte OS2-sekretariatet, hvis du vil vide mere om tilslutningsaftalen eller OS2-fællesskabet generelt.

Følg med i backlog og projektstyring på JIRA og kontakt koordinationsgruppen, hvis du har udviklingsønsker. Kontakt Charlotte Glavind Bülow eller OS2-sekretariatet, hvis du vil høre endnu mere.

 

Tilslutningsaftale: Omkostninger til fællesskabet ekskl. drift/support til leverandør

Ønsker din offentlige myndighed at tilslutte sig OS2rollekatalog, skal I underskrive en tilslutningsaftale. Tilslutningsaftalen sikrer vores fælles vedligeholdelses- og udviklingskraft.

Du forpligter dig til at betale en tilslutningsafgift (engangsbeløb) på 10.000 kr. samt et årligt vederlag på 20.000 kr.- 40.000 kr. (afhængigt af størrelsen på din kommune).

Bemærk: Verdelaget er halveret i 2021, så din kommune i år skal betale mellem 10.000 og 20.000 kr. Vederlaget går til vedligeholdelse af løsningen samt mindre videreudviklingsopgaver.

FIND TILSLUTNINGSAFTALEN HER

En udfyldt og underskrevet tilslutningsaftale skal sendes til OS2-sekretariatet på os2@os2.eu

Tak fordi du støtter op om fællesskabet med din tilslutning!

Læs mere om tilslutningsaftaler.

 

Pris for leverandør

Når du bruger software med open source licens, er du fri til at vælge drifts- og/eller supportleverandør eller stå for det selv.

Se priser her.

 

--------

Alle OS2-produkter er offentliggjort på open source licens. Hvilket betyder man har frihed til at stå for egen implementering eller vælge egen leverandør. Læs mere om frihederne i Open Source.

Medlemsskab

Andre tilsluttede partnere

Brønderslev Kommune
Greve Kommune
Guldborgsund Kommune
Holbæk Kommune
Kerteminde Kommune

Tilknyttede OS2-leverandører