Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Løsninger, services og software i fællesskab
OS2 open source produkter

OS2kravmotor

Hjælper i den tekniske dialog mellem leverandøren og kommune/region inden et it-indkøb.

ENGLISH SUMMARY

 

Bliv bedre til at stille krav i en kravspecifikation. OS2kravmotor er dit redskab til intern dialog mellem it & digitalisering og forretningen samt med en leverandør.

OS2kravmotor hjælper jer til at få kvalitetssikret og vedligeholdt ikke-funktionelle krav. Et ikke-funktionelt krav er dét, der ikke umiddelbart har noget at gøre med slutbrugerens brug af løsningen, f.eks. sikkerhed, integrationer, dokumentering eller infrastruktur. Når du først er i gang, kan OS2kravmotor spare dig tid, fordi du kan genbruge krav på tværs af it-anskaffelser og på tværs af kommuner/regioner. Det er muligt at supplere de tværkommunale krav med lokale nuancer, f.eks. i forhold til den lokale infrastruktur.

Det er en cloud-baseret løsning. Kravene kan genbruges på tværs af it-anskaffelser og på tværs af kommuner. Brug løsningen som et redskab til intern dialog mellem IT & Digitalisering og forretningen samt med leverandører.

Er OS2kravmotor for dig?

OS2kravmotor retter sig mod indkøbere, systemarkitekter, digitaliseringskonsulenter og projektledere. Den kan også bruges som redskab ved indkøb via SKI-aftaler.

 

Derfor skal du bruge denne løsning

Du får hjælp og inspiration til at lave de ikke-funktionelle kravi kravspecifikationen, når du skal anskaffe et it-system. OS2kravmotor er et redskab, du kan bruge til markedsundersøgelser og i dialog med leverandører.

Med OS2kravmotor for du et bud på ikke-funktionelle krav til et it-indkøb. Kravene bygger på erfaringer fra allerede gennemførte indkøb fra forskellige kommuner.

En kravredaktion, med repræsentanter fra forskellige kommuner og KOMBIT, sørger for vedligeholdelse af krav og funktionalitet i OS2kravmotor. KL tages med på råd om informationssikkerhed og GDPR.

 

Teknikken bag

Det er en cloud-baseret løsning, udviklet i open source kode med SSO (SingleSignOn) funktionalitet.

 

Kontakt

Carsten Damsgaard Nielsen, Horsens Kommune, tlf. 5164 2250, cdni@horsens.dk for mere informations om OS2kravmotor.

Du er også velkommen til at kontakte OS2-sekretariatet, hvis du vil vide mere om tilslutningsaftale eller OS2-fællesskabet generelt.

 

Følg med i backlog og projektstyring på JIRA og kontakt kravredaktionen og koordinationsgruppen, hvis du har udviklingsønsker. Kontakt Carsten Damsgaard Nielsen eller OS2-sekretariatet, hvis du vil høre endnu mere.

 

Tilslutningsaftale: Omkostninger til fællesskabet ekskl. drift/support fra leverandører

Underskriv en tilslutningsaftale i dag, få adgang til løsningen og støt fællesskabet. Tilslutningsaftalen sikrer vores fælles vedligeholdelses- og udviklingskraft.

FIND TILSLUTNINGSAFTALEN OG TAKSTERNE HER

En udfyldt og underskrevet tilslutningsaftale sendes til OS2-sekretariatet på os2@os2.eu

Tak fordi du støtter op om fællesskabet med din tilslutning!

Læs mere om tilslutningsaftaler.

 

Pris fra leverandøren

Når du bruger software med open source licens, er du fri til at vælge drifts- og/eller supportleverandør eller stå for det selv.

 

--------

Alle OS2-produkter er offentliggjort på open source licens. Hvilket betyder man har frihed til at stå for egen implementering eller vælge egen leverandør. Læs mere om frihederne i Open Source.

Medlemsskab

Hold dig opdateret om OS2kravmotor

Andre tilsluttede partnere

Haderslev Kommune
Guldborgsund Kommune

Tilknyttede OS2-leverandører