Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Løsninger, services og software i fællesskab
OS2 open source produkter

OS2kravmotor

Hvordan skaber OS2kravmotor værdi for din kommune?

Med OS2kravmotor får du hjælp til at lave den rigtige kravspecifikation, når du skal anskaffe et it-system. OS2kravmotor er et redskab, du kan bruge til markedsundersøgelser og i dialog med leverandører.

Hvad er OS2kravmotor?

OS2kravmotor er et kravkatalog til den tekniske dialog mellem leverandøren og jeres kommune inden et it-indkøb. OS2kravmotor hjælper jer til at få kvalitetssikret og vedligeholdt ikke-funktionelle krav (dvs. dét der ikke umiddelbart har noget at gøre med slutbrugerens brug af løsningen).

OS2kravmotor er en cloud-baseret løsning. Kravene kan genbruges på tværs af it-anskaffelser og på tværs af kommuner. OS2kravmotor er et redskab, som kan bruges til intern dialog i Kommunen mellem IT & Digitalisering og forretningen samt med leverandører.

Hvilket behov kan OS2kravmotor dække?

Løsningen giver et bud på ikke-funktionelle krav til et it-indkøb. Kravene bygger på erfaringer fra allerede gennemførte indkøb og fra forskellige kommuner.

En kravredaktion, med repræsentanter fra forskellige kommuner og KOMBIT, sørger for vedligeholdelse af krav og funktionalitet i kravmotoren.  KL tages med på råd omkring informationssikkerhed og GDPR.

 

Kontakt

OS2-sekretariatet <os2@os2.eu>

 

Mere information

Der kan købes tilslutning for kr. 8.000 og årlig drift for kr. 18.000. Pengene bruges hovedsagligt til videreudvikling af løsningen.

Find tilslutningsaftalen her.

Tilslutningsaftalen skal sendes til sekretariatet: os2@os2.eu

 

Demo

Stadig i tvivl om OS2kravmotor? Se med herunder for en fuld gennemgang af løsningen.

 

 

Omkostninger (ekskl. support)

Tilslutningsafgift til OS2 (engangsbeløb): 8.000 kr.

Vederlag til OS2 (årligt): 18.000 kr.

 

 

Medlemsskab

Andre tilsluttede partnere

Haderslev Kommune
Guldborgsund Kommune

Tilknyttede OS2-leverandører