Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Løsninger, services og software i fællesskab
OS2 open source produkter

OS2kravmotor

OS2kravmotor er et kravkatalog til den tekniske dialog mellem leverandøren og kommune/region inden et it-indkøb. OS2kravmotor hjælper jer til at få kvalitetssikret og vedligeholdt ikke-funktionelle krav. Et ikke-funktionelt krav er dét, der ikke umiddelbart har noget at gøre med slutbrugerens brug af løsningen, f.eks. integrationer, dokumentering eller infrastruktur.

Det er en cloud-baseret løsning. Kravene kan genbruges på tværs af it-anskaffelser og på tværs af kommuner. Brug løsningen som et redskab til intern dialog mellem IT & Digitalisering og forretningen samt med leverandører.

 

Kvalitetssikring

Din brug af OS2kravmotor sikrer en høj kvalitet i jeres it-indkøb, så I får det, som I ønsker.

Løsningen giver et bud på ikke-funktionelle krav til et it-indkøb. Kravene bygger på erfaringer fra allerede gennemførte indkøb og fra forskellige kommuner. En kravredaktion, med repræsentanter fra forskellige kommuner og KOMBIT, sørger for vedligeholdelse af krav og funktionalitet i kravmotoren. KL tages med på råd omkring informationssikkerhed og GDPR.

 

OS2kravmotor giver den gode dialog

Med OS2kravmotor får du hjælp til at lave den rigtige kravspecifikation, når du skal anskaffe et it-system. Det er et redskab, du kan bruge til markedsundersøgelser og i dialog med leverandører.

 

Kontakt

OS2-sekretariatet <os2@os2.eu>

 

Mere information

Tilslutningsafgift for nye anvendere (engangsbeløb): 8.000 kr.
Årligt vederlag til dækning af fælles udgifter for løsningen: 18.000 kr.

Tilslutningsaftale for OS2kravmotor. Aftalen bedes udfyldt og sendt til OS2-sekretariatet på os2@os2.eu. Ved at tilslutte dig OS2kravmotor får du adgang til løsningen og er med til at betale en andel af de årlige udgifter til drift og vedligehold. Tak fordi du støtter om om fællesskabet.

 

Demo

 

Stadig i tvivl? Se med herunder for en fuld gennemgang af løsningen.

 

 

Omkostninger (ekskl. support)

Tilslutningsafgift for nye anvendere (engangsbeløb): 8.000 kr.

Årligt Vederlag til dækning af udgifter: 18.000 kr.

 

Tilslutningsaftale for OS2kravmotor. Aftalen bedes udfyldt og sendt til OS2-sekretariatet på os2@os2.eu. Ved at tilslutte dig OS2kravmotor får du adgang til løsningen og er med til at betale en andel af de årlige udgifter til drift og vedligehold. Tak fordi du støtter op om fællesskabet.

--------

Alle OS2-produkter er offentliggjort på open source licens. Hvilket betyder man har frihed til at stå for egen implementering eller vælge egen leverandør. Læs mere om frihederne i Open Source.

Medlemsskab

Andre tilsluttede partnere

Haderslev Kommune
Guldborgsund Kommune

Tilknyttede OS2-leverandører