Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Løsninger, services og software i fællesskab
OS2 open source produkter

OS2kle

OS2kle er en maskinlæsbar KLE, som sammen med motoren Taxon Classifier gør, at I automatisk kan opmærke digitale dokumenter efter KLE.

OS2kle er udviklet af Taxon (sponseret af Data Scanning og Taxon). To gange årligt bliver OS2kle opdateret, så I kan følge med tiden i KLEs udvikling. I kan bruge OS2kle sammen med Taxon Classifier til bl.a. automatisk metadataopmærkning af hjemmesider og intranet, postsortering, søgeoptimering, præjournalisering og meget mere.

Hvilket behov kan OS2kle dække?

OS2kle kan oversætte data fra hverdagssprog til et ”sprog” tiltænkt en bestemt faggruppe og deres klassifikationer. OS2kle kan strukturere jeres hjemmeside og intranet sådan, at strukturen er dynamiske og artiklerne selv finder på plads ved hjælp af KLE numre. Opmærkning af artiklerne sker automatisk, så I skal bare fokusere på at skrive indhold og lade systemet klare resten.

Hvordan skaber OS2kle værdi for din kommune?

Der er god økonomi i at anskaffe OS2kle. I sparer resurser ved automatisering af bl.a. postsortering, metaopmærkning af intranet eller søgeoptimering mv.

 

Den digitale motor vil aldrig være fejlfri, men det er den manuelle behandling heller ikke. Vi har været i gang i et års tid, har fået løftet 80% af opgaven væk og oplever ikke flere fejl end tidligere. Med finpudsningen i de næste måneder forventer vi, at succesraten stiger yderligere. Derudover har vi markant fået øget mængden af data på henvendelser, eks. CPR, emne og dokumenttitel citat af udviklingskonsulent i Borgerservice, Torben Sørensen, Syddjurs Kommune.

 

Kontaktinfo

Henrik Bojsen heboj@syddjurs.dk

 

Case med OS2kle og postsortering

En kombination af OS2kle, Taxon Classifier og I/O manager har gjort Syddjurs Kommune i stand til at automatisere manuelle arbejdsgange på postfordelingen i organisationen. Selve indscanning af post er overgået til Data Scanning A/S, som øger mængden af metadata på de indscannede dokumenter blandt andet ved at anvende Taxon Classifier sammen med OS2KLE. Posten fordeles derefter automatisk ved hjælp af Syddjurs' egenudviklede komponenter.

Vi har siden kommunesammenlægning i 2007 kørt med fuld central intern scanning af alle indkomne breve samt haft stort fokus på kvaliteten af sagsdannelsen i vores systemer. I den proces brugte vi naturligvis også meget energi på at sikre, at posten blev skannet til de rigtige afdelinger, og den systematik har vi kunnet bruge i den nye løsningsarkitekturcitat af Afdelingsleder for Digitalisering Jon Badstue Pedersen, Syddjurs Kommune.

Syddjurs’ egenudviklet I/O-manager benytter OS2kle til at sortere og distribuere over 80 % af den fysiske post, der årligt sendes til Syddjurs Kommune, automatisk.

Syddjurs Kommunes case med OS2kle har været med til at løfte opgaven om postfordelingen og vil i nærmeste fremtid også blive anvendt til fordelingen af mails fra Syddjurs Kommunes hovedpostkasse. Det har desuden også gjort det muligt for Syddjurs Kommune at begynde at præjournalisere visse typer henvendelser – et arbejde som kommer til at fylde mere og mere, efterhånden som OS2KLE bliver udviklet yderligere.

 

 

Omkostninger (ekskl. services fra leverandører el. andre)

Vederlag (årligt): 10.000 kr.

Leverandør Taxon/Halibut:

  • Timepris: 1.200, med mulighed for rabat på større opgaver samt klippekort
  • Fastpris-opgaver: Afhænger af kommunens størrelse og opgavens kompleksitet

 

 

--------

Alle OS2-løsninger er open source og uden leverandørbinding. Alle er velkommen til at stå for implementering selv eller at finde en anden løsning.

Medlemsskab

Tilknyttede OS2-partnere

Tilknyttede OS2-leverandører