Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Løsninger, services og software i fællesskab
OS2 open source produkter

OS2kle

OS2kle og motoren Taxon Classifier gør, at du automatisk kan opmærke digitale dokumenter efter KLE og dermed spare tid.

To gange årligt bliver OS2kle opdateret, så du kan følge med tiden i KLEs udvikling. Du kan bruge OS2kle sammen med Taxon Classifier til bl.a. automatisk metadataopmærkning af hjemmesider og intranet, postsortering, søgeoptimering, præjournalisering og meget mere.

 

Oversætter hverdagssprog til faglige klassifikationer (KLE)

Med OS2kle kan du oversætte data fra hverdagssprog til et ”sprog” tiltænkt en bestemt faggruppe og deres klassifikationer. Når du bruger OS2kle, kan du strukturere hjemmeside og intranet sådan, at strukturen er dynamiske og artiklerne selv finder på plads ved hjælp af KLE numre. Opmærkning af artiklerne sker automatisk, så du skal bare fokusere på at skrive indhold og lade systemet klare resten.

 

OS2kle sparer dig tid og penge

Der er god økonomi i at anskaffe OS2kle. I sparer ressourcer ved automatisering af bl.a. postsortering, metaopmærkning af intranet eller søgeoptimering mv.

 

Den digitale motor vil aldrig være fejlfri, men det er den manuelle behandling heller ikke. Vi har været i gang i et års tid, har fået løftet 80% af opgaven væk og oplever ikke flere fejl end tidligere. Med finpudsningen i de næste måneder forventer vi, at succesraten stiger yderligere. Derudover har vi markant fået øget mængden af data på henvendelser, eks. CPR, emne og dokumenttitel citat af udviklingskonsulent i Borgerservice, Torben Sørensen, Syddjurs Kommune.

 

Kontaktinfo

Henrik Bojsen heboj@syddjurs.dk

 

Case med OS2kle og postsortering

En kombination af OS2kle, Taxon Classifier og I/O manager har gjort Syddjurs Kommune i stand til at automatisere manuelle arbejdsgange på postfordelingen i organisationen. Selve indscanning af post er overgået til Data Scanning A/S, som øger mængden af metadata på de indscannede dokumenter blandt andet ved at anvende Taxon Classifier sammen med OS2KLE. Posten fordeles derefter automatisk ved hjælp af Syddjurs' egenudviklede komponenter.

Vi har siden kommunesammenlægning i 2007 kørt med fuld central intern scanning af alle indkomne breve samt haft stort fokus på kvaliteten af sagsdannelsen i vores systemer. I den proces brugte vi naturligvis også meget energi på at sikre, at posten blev skannet til de rigtige afdelinger, og den systematik har vi kunnet bruge i den nye løsningsarkitekturcitat af Afdelingsleder for Digitalisering Jon Badstue Pedersen, Syddjurs Kommune.

Syddjurs’ egenudviklet I/O-manager bruger OS2kle til at sortere og distribuere over 80 % af den fysiske post, der årligt bliver sendt til Syddjurs Kommune, helt automatisk.

Syddjurs Kommunes case med OS2kle har været med til at løfte opgaven om postfordelingen. Det vil i nærmeste fremtid også blive anvendt til fordelingen af mails fra Syddjurs Kommunes hovedpostkasse. Det har desuden også gjort det muligt for Syddjurs Kommune at begynde at præjournalisere visse typer henvendelser – et arbejde som kommer til at fylde mere og mere, efterhånden som OS2KLE bliver udviklet yderligere.

 

 

Omkostninger (ekskl. services fra leverandører el. andre)

Vederlag til dækning af de fælles udgifter forbundet med vedligehold og videreudvikling:

10 - 15 tilsluttede anvendere

10.000 kr. pr. år

16 - 20 tilsluttede anvendere

6.500 kr. pr. år

21 - 25 tilsluttede anvendere

5.000 kr. pr. år

26 - 30 tilsluttede anvendere

4.000 kr. pr. år

31 og flere tilsluttede anvendere

3.000 kr. pr. år

Tilslutningsaftale for OS2kle. Aftalen bedes udfyldt og sendt til OS2-sekretariatet på os2@os2.eu. Ved at tilslutte dig OS2kle er du med til at betale en andel af de årlige udgifter til vedligehold af løsningen. Tak fordi du støtter op om fællesskabet.


Tilknyttet leverandør Taxon/Halibut:

  • Timepris: 1.200, med mulighed for rabat på større opgaver samt klippekort
  • Fastpris-opgaver: Afhænger af kommunens størrelse og opgavens kompleksitet
  • OS2kle er udviklet af Taxon (sponseret af Data Scanning og Taxon)

 

--------

Alle OS2-produkter er offentliggjort på open source licens. Hvilket betyder man har frihed til at stå for egen implementering eller vælge egen leverandør. Læs mere om frihederne i Open Source.

Medlemsskab

Tilknyttede OS2-partnere

Tilknyttede OS2-leverandører