Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Løsninger, services og software i fællesskab
OS2 open source produkter

OS2kle

OS2KLE er en maskinlæsbar version af KLE, og anvendes sammen med Taxon Classifier til automatisk at opmærke digitale dokumenter, sager, mails og data med KLE. Automatisk opmærkning med OS2KLE gør, at du kan spare meget tid og ressourcer på opgaver, som ellers skulle løses manuelt.

 

Arkitekturen i OS2KLE

OS2KLE består af en Master, som er bygget over KLE og de fælles forhold i kommunerne. Den kan downloades fra GitHub.
OS2KLE Master kan bruges, som den er, men det giver et langt bedre opmærknings-resultat/en højere præcision, hvis den redigeres og tilpasses i forhold til den specifikke opgave hos den enkelte kommune.
Afhængig af hvilke data, der opmærkes, kan en tilpasset OS2KLE opnå en opmærkningspræcision på op til ml. 85-100%.

 

Regelmæssig opdatering

OS2KLE er bygget over KLE og de fælles forhold i kommunerne. Den opdateres 2 gange årligt.
Ved opdateringen tilføjes nye KLE-grupper og termer, gamle grupper fjernes, og blanketnumre opdateres. Der tilføjes også nye fælleskommunale termer fra de brugere, der benytter sig af TaxonHub til redigering, dvs. brugerne bidrager til den konstante forbedring af OS2KLE.

 

Hvad kan OS2KLE bruges til?

Du kan bruge OS2KLE til bl.a. automatisk metadataopmærkning af digitale dokumenter, sager og data, til automatisk postfordeling efter KLE samt til søgeoptimering, præjournalisering, adgangstyring og meget mere.

 

Eksempel: OS2KLE og automatisk postsortering

Frederikshavn kommune benytter OS2KLE til at digitalisere fordelingen af deres indgående post. Baggrunden er dels at spare ressourcer på postfordelingen, dels at beskytte de personfølsomme oplysninger, dvs. sørge for at de passerede igennem færre hænder.
Løsningen håndterer i dag ca. 4.000 digitale henvendelser pr. måned, hvoraf ca. 80% bliver automatisk opmærket med KLE og fordelt til relevant system/postkasse 24/7.
Kommunen brugte tidligere ca. 7.500 timer/året på håndtering og fordeling af elektronisk post. I dag bruger kommunen kun ca. 1.500 timer om året - dvs. en besparelse på kr. ca. 2-2,5 million eller, sagt på en anden måde, kun ca. 20 % af den tid, de tidligere brugte på postsortering/fordeling.

" ... vi har på mange måder sparet meget tid og ressourcer med dette projekt, og det kommer jo borgerne til gode i sidste ende." -Morten Stouby, Projektleder i Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi

 


Eksempel: Hjemmeside og intranet

Som det er set i f.eks. Ishøj Kommune, kan man strukturere hjemmeside og intranet sådan, at strukturen er dynamisk og artiklerne selv finder på plads ved hjælp af KLE numre. Opmærkningen af artiklerne sker automatisk, så du kun skal fokusere på at skrive indhold og kan lade systemet klare resten.


Eksempel: Præjournalisering

OS2kle og Taxon Classifier har sammen med en IO-manager gjort Syddjurs Kommune i stand til at automatisere postfordelingen i organisationen. Arbejdet og erfaringerne med OS2KLE har også gjort det muligt for kommunen at præjournalisere visse typer henvendelser – et arbejde som kommer til at fylde mere og mere, efterhånden som OS2KLE bliver udviklet yderligere.


Kontaktinfo:

 
 
Omkostninger (ekskl. services fra leverandører el. andre)

Vederlag til dækning af de fælles udgifter forbundet med vedligehold og videreudvikling:

10 - 15 tilsluttede anvendere
8.500 kr. pr. år

16 - 20 tilsluttede anvendere
6.500 kr. pr. år

21 - 25 tilsluttede anvendere
5.000 kr. pr. år

26 - 30 tilsluttede anvendere
4.000 kr. pr. år

31 og flere tilsluttede anvendere
3.000 kr. pr. år

 

Tilslutningsaftale for OS2kle. Aftalen bedes udfyldt og sendt til OS2-sekretariatet på os2@os2.eu. Ved at tilslutte sig til OS2kle er i med til at betale en andel af de årlige udgifter til vedligehold af løsningen. Tak fordi du støtter op om fællesskabet.

 


Tilknyttet leverandør: Taxon ApS.
Timepris: 1.200, med mulighed for rabat på større opgaver samt klippekort
Fastpris-opgaver: Afhænger af kommunens størrelse og opgavens kompleksitet

(OS2KLE er udviklet af Taxon og sponseret af Data Scanning og Taxon)

 

 

--------------

Alle OS2-produkter er offentliggjort på open source licens. Hvilket betyder man har frihed til at stå for egen implementering eller vælge egen leverandør. Læs mere om frihederne i Open Source.

 

Medlemsskab

OS2-medlemmer som anvender

Tilknyttede OS2-leverandører