Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Løsninger, services og software i fællesskab
OS2 open source produkter

OS2kitos

Hvad er OS2kitos?

I forbindelse med monopolbruddet og den nye fælleskommunale rammearkitektur, har kommunerne brug for et værktøj til at skabe overblik over kontrakter, snitflader, projekter og systemportefølje. Med OS2kitos får kommunerne et værktøj til at håndtere disse udfordringer.

OS2kitos består af følgende moduler:

 • IT-understøttelse af organisation
 • IT-projekter
 • IT-systemer
 • IT-kontrakter

OS2kitos kan øge den enkelte kommunes modenhed og evne til fremadrettet at analysere og dokumentere kommunens it-portefølje. Dermed vil kommunerne opnå en mere strategisk, forretningsmæssig og arkitekturmæssig beslutningsproces.

Et væsentligt formål med OS2kitos er også, at få kommunerne til at bruge én fælles løsning, da vi med et ensartet grundlag åbner op for et spændende potentiale for videndeling på tværs af kommunerne.

OS2kitos giver kommunerne:

 • Tilgængelighed via en web-/cloudbaseret løsning
 • Kommunetilpasning af løsningen via lokal konfiguration
 • Rettighedsstyring via brugerroller
 • Ejerskab til løsningen

Tilpasning til den enkelte kommune

Kommuner er forskellige, og OS2kitos har en konfigurationsdel som sørger for, at løsningen i et vist omfang understøtter kommunernes forskellige behov. Således behøver din kommune ikke at bruge samtlige fire moduler, men kan nøjes med at anvende OS2kitos til eksempelvis at holde styr på, hvilke systemer kommunen anvender, og de kontrakter der er tilknyttet dem. Derudover er OS2kitos bygget med en 3-delt løsningsarkitektur, hvilket betyder at du principielt kan anvende din ’egen’ brugergrænseflade, men stadig være en del af en fælleskommunal datamodel. 

KL bidrager med viden til OS2kitos, så det netop bliver muligt at udveksle visse oplysninger om organisation, klassifikation og dokumenter med andre systemer, der anvender disse objekter.

Én fælles løsning til en fælleskommunal udfordring

Da alle landets kommuner, i kraft af salget af KMD, monopolbruddet og rammearkitekturen m.v., er stillet overfor den samme dagsorden, har vi i OS2KITOS-projektet haft som en kongstanke, at løfte, kvalificere og tilvejebringe løsningen, så den teknisk og kontraktuelt kan gøres tilgængelig for andre kommuner. Derfor har vi bl.a. indtænkt:

 1. Tilgængelighed via web/cloudbaseret løsning
 2. Rettighedsstyring via brugerroller
 3. Kommunetilpasning af løsningen via lokal konfiguration
 4. Kommunerne ejer alle rettigheder til løsningen

Konfigurationsdelen skal sørge for, at løsningen til en vis grad kan understøtte kommuners forskellige behov. På samme måde er det, af hensyn til fleksibilitet, valgt, at rapporter dannes, ved at stille data til rådighed udenfor applikationen.

OS2KITOS bliver bygget med en lagdelt løsningsarkitektur, som gør, at datamodel og præsentationslag er skilt ad med et serviceinterface. Der er således gjort en del ud af, at skabe fleksibilitet i forhold til brugergrænsefladen samtidig med, at der er gjort et stort arbejde for at sikre, at den bagvedliggende datamodel er ’fast’.

KL bidrager med viden til dette arbejde, så det bliver muligt at udveksle visse oplysninger om organisation, klassifikation og dokumenter med andre systemer, der også anvender disse objekter. Målet er – indenfor projektets økonomiske og tidsmæssige ramme - at gøre størst mulig brug af den fælleskommunale rammearkitektur og OIO standarder for de relevante dele af løsningen.

OS2KITOS: Ét bud på nye typer samarbejder, hvis muligheder vi i fælleskab skal udforske og udvikle

Udover at OS2KITOS kan tages i anvendelse af den enkelte kommune med henblik på at øge sin modenhed i forhold til sin samlede IT portefølje, så giver OS2KITOS som fælles løsning – eller snarere, som fælles datamodel – også et spændende potentiale for at videndele på tværs af kommunerne.

Løsningen blev efter færdigudvikling i 2014 overdraget til OS2. OS2 har opsat en model for, hvordan OS2KITOS hostes, vedligeholdes, videreudvikles.

Læs om hvordan jeres kommune kan komme på løsningen her.

Se en samlet oversigt over KITOS-medlemskommunerne her

Kontaktinfo

Kontakt Samira Masoudi (sam4@balk.dk), Anne Hansen (anh6@balk.dk), KITOS-Sekretariatet Ballerup Kommune.

Medlemsskab