Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Løsninger, services og software i fællesskab
OS2 open source produkter

OS2kitos

OS2kitos - Kommunernes it-overblikssystem

OS2kitos skaber overblik over kontrakter, snitflader, projekter og systemportefølje, GDPR-compliance og arkiveringspligt.

Modenhed i it-porteføljet stiger, når din kommune bruger OS2kitos. Det samme gælder evne til fremadrettet at analysere og dokumentere kommunens it-portefølje. Din kommune vil dermed få en mere strategisk, forretningsmæssig og arkitekturmæssig beslutningsproces

 

Kommuner er forskellige, og OS2kitos har en konfigurationsdel, som sørger for, at løsningen i et vist omfang understøtter kommunernes forskellige behov. Så din kommune behøver ikke bruge samtlige fire moduler, men kan nøjes med at anvende OS2kitos til eksempelvis at holde styr på, hvilke systemer kommunen anvender, og de kontrakter der er tilknyttet dem. 

Derudover er OS2kitos bygget med en tredelt løsningsarkitektur, hvilket betyder, at du principielt kan anvende din ’egen’ brugergrænseflade, men stadig være en del af en fælleskommunal datamodel. 

 

Et værktøj til analyse og dokumentation

OS2kitos er et godt værktøj til at komme i gang med at analysere og dokumentere kommunens it-portefølje. Når mange kommuner anvender samme værktøj til at skabe overblik over it-porteføljen, bliver der skabt en ensartet dokumentation, som åbner op for et spændende potentiale for videndeling på tværs af kommunerne.

 

Kontaktpersoner

OS2kitos har en sekretariatsfunktion, som er placeret hos Ballerup Kommune. Du kan skrive til sekretariatet på: info@kitos.dk

Eller direkte til medarbejdere tilknyttet sekretariatet:

Mette Jørgensen (mej5@balk.dk) tlf.: 20691311
Malene Rafn Permin (mrp1@balk.dk) tlf.: 20691292
Ulla Larney (ular@balk.dk) tlf.: 41750234

Se en samlet oversigt over de 78 Kitos-medlemskommuner.

 

Omkostninger

Kommunerne betaler 15.000 kr. halvårligt for at være tilsluttet Kitos. For nye kommuner, der ikke har været tilsluttet før, har Kitos styregruppen i 2017 tilføjet et engangsvederlag på 30.000 kr., der går til videreudvikling af Kitos.

Men hvordan bliver din kommune tilsluttet OS2kitos?

 

Mere information

Konfigurationsdelen skal sørge for, at løsningen til en vis grad kan understøtte kommuners forskellige behov. På samme måde er det – af hensyn til fleksibilitet – valgt, at rapporter dannes ved at stille data til rådighed udenfor applikationen.

OS2kitos er bygget med en lagdelt løsningsarkitektur, som gør, at datamodel og præsentationslag er skilt ad med et serviceinterface. Der er gjort en del ud af at skabe fleksibilitet i forhold til brugergrænsefladen samtidig med, at der er gjort et stort arbejde for at sikre, at den bagvedliggende datamodel er ’fast’.

KL bidrager med viden til dette arbejde, så det bliver muligt at udveksle visse oplysninger om organisation, klassifikation og dokumenter med andre systemer, der også anvender disse objekter. Målet er – indenfor projektets økonomiske og tidsmæssige ramme – at gøre størst mulig brug af den fælleskommunale rammearkitektur og OIO standarder for de relevante dele af løsningen.

 

--------

Alle OS2-produkter er offentliggjort på open source licens. Hvilket betyder man har frihed til at stå for egen implementering eller vælge egen leverandør. Læs mere om frihederne i Open Source.

Medlemsskab

Tilknyttede OS2-leverandører