Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Løsninger, services og software i fællesskab
OS2 open source produkter

OS2kitos

Få overblik over kontrakter, snitflader og systemportefølje, GDPR-compliance og arkiveringspligt.

NO ENGLISH SUMMARY (THIS SOLUTION IS ADJUSTED TO THE GOVERNMENTAL SYSTEM IN DENMARK).

Kom i gang med at analysere og dokumentere din kommunes it-portefølje med Kommunernes IT-Overbliks System (KITOS). Du åbner op for spændende videndeling på tværs af kommuner, når flere bruger samme værktøj til at skabe overblik over it-porteføljen og skaber en ensartet dokumentation.

Læs detaljer om OS2kitos på produktets hjemmeside

 

Er OS2kitos for dig?

OS2kitos er for dig, der ønsker et overblik over kommunens it-system, kontrakter, snitflader og systemportefølje samt ønsker GDPR-compliance og overholdelse af arkiveringspligten.

Du kan implementere systemet central og styre det fra it- og digitaliseringsafdelingen eller decentralt med superbrugere i den enkelte afdeling i kommunen.

 

Derfor skal du bruge denne løsning

Ønsker du mere modenhed i it-porteføljen, skal din kommune bruge OS2kitos. Det samme gælder evnen til fremadrettet at analysere og dokumentere kommunens it-portefølje. Alt dette giver din kommune en mere strategisk, forretningsmæssig og arkitekturmæssig beslutningsproces.

Fordi kommunerne er forskellige, har OS2kitos en konfigurationsdel, som sørger for, at løsningen i et vist omfang understøtter kommunernes forskellige behov. Så din kommune behøver ikke bruge samtlige moduler, men kan nøjes med at anvende OS2kitos til f.eks. at holde styr på, hvilke systemer kommunen anvender, og de kontrakter der er tilknyttet dem. 

Teknikken bag

OS2kitos er bygget med en tredelt løsningsarkitektur, hvilket betyder, at du principielt kan anvende din ’egen’ brugergrænseflade, men stadig være en del af en fælleskommunal datamodel.

Fordelen ved Kitos er, at man har (hvis registreret korrekt) et komplet systemoverblik samlet ét sted – samtidigt gør Kitos det muligt at få et hurtigt overblik for den enkelte systemejer, ligesom det også er nemt at få et overblik over de systemer, man har, som f.eks. indeholder persondata. Med den seneste omgang af justeringer og udvikling, bliver det derudover ovenstående rigtig nemt at trække diverse rapporter, så man endnu hurtigere kan få et overblik over nogle af de oplysninger, der er puttet i Kitos.

- Thomas Majholt, Aabenraa Kommune.

 

Kontakt

OS2kitos har en sekretariatsfunktion, som er placeret hos Ballerup Kommune. Du kan skrive til sekretariatet på: info@kitos.dk

Eller direkte til medarbejdere tilknyttet sekretariatet:

Mette Jørgensen (mej5@balk.dk) tlf.: 20691311
Anne Bie Hansen (anh1@balk.dk) tlf.: 41750264

 

Tilslutningsaftale: Omkostninger til fællesskabet ekskl. drift/support fra leverandører

Underskriv en tilslutningsaftale i dag og støt samtidigt fællesskabet omkring løsningen. Tilslutningsaftalen sikrer vores fælles vedligeholdelses- og udviklingskraft.

FIND TILSLUTNINGSAFTALEN OG TAKSTERNE HER

Ønsker din offentlige myndighed at tilslutte sig OS2kitos, skal I underskrive en tilslutningsaftale. En udfyldt og underskrevet tilslutningsaftale til sendes til KITOS-sekretariatet på info@kitos.dk

Tak fordi du støtter op om fællesskabet!

Læs mere om tilslutningsaftaler.

 

Priser fra leverandørerne

Når du bruger software med open source licens, er du fri til at vælge drifts- og/eller supportleverandør eller stå for det selv.

 

--------

Alle OS2-produkter er offentliggjort på open source licens. Hvilket betyder man har frihed til at stå for egen implementering eller vælge egen leverandør. Læs mere om frihederne i Open Source.

Medlemsskab

Tilknyttede OS2-leverandører