Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Løsninger, services og software i fællesskab
OS2 open source produkter

OS2kitos

OS2kitos er et værktøj til at skabe overblik over kontrakter, snitflader, projekter og systemportefølje, GDPR-compliance og arkiveringspligt. OS2kitos kan tilbyde jer følgende moduler:

  • IT-understøttelse af organisation
  • IT-projekter
  • IT-systemer
  • IT-kontrakter

OS2kitos-projektet har som en kongstanke at løfte, kvalificere og tilvejebringe en løsning, der teknisk og kontraktuelt kan gøres tilgængelig for andre kommuner. Derfor tilbyder løsningen jer tilgængelighed via web/cloudbaseret løsning, rettighedsstyring via brugerroller, kommunetilpasning af løsningen via lokal konfiguration, og kommunerne ejer alle rettigheder til løsningen.

Hvilket behov kan OS2kitos dække?

OS2kitos øger den enkelte kommunes modenhed og evne til fremadrettet at analysere og dokumentere kommunens it-portefølje. Dermed vil kommunerne opnå en mere strategisk, forretningsmæssig og arkitekturmæssig beslutningsproces.

Kommuner er forskellige, og OS2kitos har en konfigurationsdel, som sørger for, at løsningen i et vist omfang understøtter kommunernes forskellige behov. Således behøver din kommune ikke at bruge samtlige fire moduler, men kan nøjes med at anvende OS2kitos til eksempelvis at holde styr på, hvilke systemer kommunen anvender, og de kontrakter der er tilknyttet dem. Derudover er OS2kitos bygget med en tredelt løsningsarkitektur, hvilket betyder, at du principielt kan anvende din ’egen’ brugergrænseflade, men stadig være en del af en fælleskommunal datamodel. 

Hvordan skaber OS2kitos værdi for din kommune?

OS2kitos’ værdi kommer særligt fra, at den kan få kommunerne til at bruge én fælles løsning, da et ensartet grundlag åbner op for et spændende potentiale for videndeling på tværs af kommunerne.

 

Kontaktpersoner

Malene Rafn Permin (mrp1@balk.dk) eller Thomas Thorup Skjødt (tht1@balk.dk) i KITOS-Sekretariatet, Ballerup Kommune.

 

Mere information

Konfigurationsdelen skal sørge for, at løsningen til en vis grad kan understøtte kommuners forskellige behov. På samme måde er det – af hensyn til fleksibilitet – valgt, at rapporter dannes ved at stille data til rådighed udenfor applikationen.

OS2kitos bliver bygget med en lagdelt løsningsarkitektur, som gør, at datamodel og præsentationslag er skilt ad med et serviceinterface. Der er således gjort en del ud af at skabe fleksibilitet i forhold til brugergrænsefladen samtidig med, at der er gjort et stort arbejde for at sikre, at den bagvedliggende datamodel er ’fast’.

KL bidrager med viden til dette arbejde, så det bliver muligt at udveksle visse oplysninger om organisation, klassifikation og dokumenter med andre systemer, der også anvender disse objekter. Målet er – indenfor projektets økonomiske og tidsmæssige ramme – at gøre størst mulig brug af den fælleskommunale rammearkitektur og OIO standarder for de relevante dele af løsningen.

 

Læs om hvordan jeres kommune kan komme på løsningen her.

Se en samlet oversigt over KITOS-medlemskommunerne her.

 

 

Omkostninger:

Kommunerne betaler 15.000 kr. halvårligt for at være tilsluttet KITOS. For nye kommuner, der ikke har været tilsluttet før, har Kitos styregruppen i 2017 tilføjet et engangsvederlag på 30.000 kr., der går til videreudvikling af Kitos.

Derudover skal hver kommune betale en engangsafgift på 4000 kr. eksklusiv moms for SSO, hvis de ønsker denne løsning.

Medlemsskab