Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Løsninger, services og software i fællesskab
OS2 open source produkter

OS2iot

Modtager og viderestiller IoT-data fra sensorer uanset transmissionsteknologi.

ENGLISH SUMMARY

 

Er de teknologiske udfordringer en hovedpine? Vil du have mere tid til det organisatoriske og hvordan du kan få IoT til at skabe værdi for din organisation? Kig i retning af OS2iot.

OS2iot er en open source IoT-platform. Det er en beskedfordeler, der let kan modtage, berige og viderestille data fra sensorer, uanset hvilken netværksteknologi (LoRa, Sigfox, NB-IoT, WiFi m.fl) der anvendes.

 

Er OS2iot for dig?

De primære målgrupper er Smart City medarbejdere, digitaliseringskonsulenter samt alle it-chefer, som arbejder for en mere teknologisk-smart organisation. OS2iot er ikke begrænset til kommunerne men kan i ligeså høj grad anvendes af regioner, statslige institutioner og private aktører. 

 

OS2iot frontend

Derfor skal du bruge denne løsning

Da OS2iot er udviklet efter en agnostisk tankegang, behøver du ikke længere samle data fra forskellige netværksservere, eller føle dig begrænset til en netværksteknologi. At skulle holde øje med færre systemer og at have en oversigt over alle jeres datakilder samlet et sted, giver jer et bedre overblik. 

OS2iot platformen skaber en basal infrastruktur, som kan understøtte flere behov i det offentlige.

  • Etablering af en platform, der kan anvendes på tværs af det offentlige og som understøtter åbne og anerkendte standarder for data og software.
  • Etablering af én løsning (netværksserver), der både kan transmittere data via LoRAWAN, NB-IoT, Sigfox og 3/4/5G m.fl.
  • Mulighed for direkte eksport af data til Open Data DK, egne Data WareHouses m.fl.
  • Forventet reduktion af samlede IoT-omkostninger.

Du kan læse endnu mere om hvorfor en offentlige institution skal have en OS2iot server her

OS2iot indeholder ikke egentlige funktioner og services, hertil opfordre vi til at man anvender nogle af alle de løsninger der allerede er på markedet, men løsningen giver i stedet et basalt overblik over sensorernes og gatewayenes tilstand. Ligeledes er OS2iot heller ikke en data opbevarings løsning. Vælger du at bruge OS2iot i din kommune, får du en teknologiuafhængig infrastruktur til at håndtere jeres sensorer.

OS2iot version 1.0 blev frigivet på Github  januar 2021, og er nu klar til løse udfordringer i landets offentlige myndigheder såvel som private organisationer. 

os2iot gevinstkort

 

 

Kontakt

OS2iots projektleder Jonas Iversen på ijom@aarhus.dk

Se medlemmerne af styregruppen (der bl.a. håndterer økonomien bag løsningen).

Du er også velkommen til at kontakte OS2-sekretariatet, hvis du vil vide mere om løsningen eller OS2-fællesskabet generelt.

Følg med i backlog og projektstyring på JIRA og kontakt Jonas Iversen eller koordinationsgruppen, hvis du har udviklingsønsker.

 

Tilslutningsaftale: Omkostninger til fællesskabet ekskl. drift/support fra leverandører

Ønsker din offentlige myndighed at tilslutte sig OS2iot, skal I underskrive en tilslutningsaftale. Tilslutningsaftalen sikrer vores fælles vedligeholdelses- og udviklingskraft.

Tilslutningstaksten bliver fastsat ud fra organisationens størrelse. Du finder takstbladet her.  Vederlaget går til vedligeholdelse af løsningen samt mindre videreudviklingsopgaver. En offentlig myndighed bør tilslutte sig, for at understøtte at OS2iot bliver vedligeholdt og videreudviklet, og for at få indflydelse på hvad der skal udvikles, og få glæde af vidensdeling og erfaringsudvikling i fællesskabet.  

FIND TILSLUTNINGSAFTALEN HER

En udfyldt og underskrevet tilslutningsaftale skal sendes til OS2-sekretariatet på os2@os2.eu

Tak fordi du støtter op om fællesskabet med din tilslutning! 

Læs mere om tilslutningsaftaler.

 

 

Udviklingen af OS2iot blev finansieret af Erhvervsstyrelsen og Region Hovedstaden 

 

Priser fra leverandører

Når du bruger software med open source licens, er du fri til at vælge drifts- og/eller supportleverandør eller stå for det selv.

Følgende leverandører tilbyder drift og support af OS2iot (Alfabetisk rækkefølge):

Derudover eksistere der to fællesskaber hvor kommuner deles om driften af OS2iot og erfaringsudveksler om IoT. Henholdvis GovTechMidtjylland og fællesskabet for Dynamisk by-data.

 

--------

Alle OS2-produkter er offentliggjort på open source licens. Hvilket betyder man har frihed til at stå for egen implementering eller vælge egen leverandør. Læs mere om frihederne i Open Source.

Medlemsskab

Tilknyttede OS2-leverandører

OS2iot Nyhedsbrev