Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Løsninger, services og software i fællesskab
OS2 open source produkter

OS2iot

Modtager og viderestiller IoT-data fra sensorer uanset transmissionsteknologi.

ENGLISH SUMMARY

Er de teknologiske udfordringer en hovedpine? Vil du have mere tid til det organisatoriske, og hvordan du kan få IoT til at skabe værdi for din organisation? Kig i retning af OS2iot.

OS2iot er en open source IoT-netværksserver. Det er en datafordeler, der let kan modtage, berige og viderestille data fra sensorer, uanset om netværksteknologien hedder LoRa, Sigfox, NB-IoT, WiFi eller andet.

 

Er OS2iot for dig?

De primære målgrupper er Smart City-medarbejdere, digitaliseringskonsulenter samt alle it-chefer, som arbejder for en mere teknologisk-smart organisation. OS2iot er ikke begrænset til kommunerne, men kan i ligeså høj grad anvendes af regioner, statslige institutioner og private aktører. 

 

OS2iot frontend

Derfor skal du bruge denne løsning

Da OS2iot er udviklet efter en agnostisk tankegang, behøver du ikke længere samle data fra forskellige netværksservere eller føle dig begrænset til en enkelt netværksteknologi. At skulle holde øje med færre systemer og have en oversigt over alle jeres sensorer og datakilder samlet, giver jer et bedre overblik. 

OS2iot skaber en basal infrastruktur, som kan understøtte flere behov i det offentlige:

  • Etablering af en platform, der kan anvendes på tværs af det offentlige, og som understøtter åbne og anerkendte standarder for data og software.
  • Etablering af én løsning (netværksserver), der både kan transmittere data via LoRAWAN, NB-IoT, Sigfox, Wi-Fi og 3/4/5G m.fl.
  • Mulighed for direkte eksport af data til Open Data DK, FIWARE økosystemet, egne data warehouses osv.
  • Forventet reduktion af samlede IoT-omkostninger.

Læs endnu mere om hvorfor en offentlig institution skal have en OS2iot server.

OS2iot indeholder ikke en komplet IoT-platform. Hertil opfordrer vi til, at man anvender nogle af alle de løsninger, der allerede er på markedet. OS2iot giver i stedet et overblik over sensorernes og gatewayenes tilstand og modtager og fordeler data fra dem. Ligeledes er OS2iot heller ikke en løsning til dataopbevaring. Vælger du at bruge OS2iot i din kommune, får du en teknologiuafhængig infrastruktur til at håndtere jeres sensorer.

OS2iot er tilgængelig på Github, og kan løse udfordringer i landets offentlige myndigheder såvel som private organisationer. 

os2iot gevinstkort

Kontakt

Produktkoordinator Mogens Kjeldsen: movk@aarhus.dk

Se medlemmerne af styregruppen (der bl.a. håndterer økonomien bag løsningen) og koordinationsgruppen.

Du er også velkommen til at kontakte OS2-sekretariatet, hvis du vil vide mere om løsningen eller OS2-fællesskabet generelt.

Udviklingsønsker

Du kan se eksisterende udviklingsønsker i OS2iot's backlog i JIRA.

Nye ønsker kan oprettes på den måde, du foretrækker:

Uanset hvordan ønsker oprettes, koordineres disse af produktkoordinatoren og styres i JIRA.

 

Tilslutningsaftale: Omkostninger til fællesskabet ekskl. drift/support fra leverandører

Ønsker din offentlige myndighed at tilslutte sig OS2iot, skal I underskrive en tilslutningsaftale. Tilslutningsaftalen sikrer vores fælles vedligeholdelses- og udviklingskraft. Vederlaget går til vedligeholdelse af løsningen samt mindre videreudviklingsopgaver. En offentlig myndighed bør tilslutte sig for at understøtte, at OS2iot bliver vedligeholdt og videreudviklet og for at få indflydelse på, hvad der skal udvikles og få glæde af vidensdeling og erfaringsudvikling i fællesskabet.  

FIND TILSLUTNINGSAFTALEN OG TAKSTERNE HER

En udfyldt og underskrevet tilslutningsaftale skal sendes til OS2-sekretariatet på os2@os2.eu

Tak fordi du støtter op om fællesskabet med din tilslutning! 

Læs mere om tilslutningsaftaler.

 

Udviklingen af OS2iot blev finansieret af Erhvervsstyrelsen og Region Hovedstaden

 

Leverandører

Når du bruger software med open source licens, er du fri til at vælge leverandør eller stå for det selv.

Find leverandører, der tilbyder drift og support af OS2iot

Der eksisterer også to fællesskaber, hvor kommuner deles om driften af OS2iot og erfaringsudveksler om IoT. Henholdvis GovTechMidtjylland i Midtjylland og Fællesskabet for dynamisk data på Sjælland.

--------

Alle OS2-produkter er offentliggjort på open source licens. Hvilket betyder man har frihed til at stå for egen implementering eller vælge egen leverandør. Læs mere om frihederne i Open Source.

Medlemsskab

Tilknyttede OS2-leverandører

OS2iot Nyhedsbrev