Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Løsninger, services og software i fællesskab
OS2 open source produkter

OS2indberetning


 

OS2indretning er en løsning til at indberette kørsel og ferie udenom papirformularer og rigide systemer. Løsningen for kørsel er et markedsførende produkt til at indberette og godkende tjenestekørsel i din kommune. Her kan du nemt indberette kørsel, mens du er på farten - direkte gennem en webapplikation, samt native apps til iOS, Windows og Android. Løsningen OS2indberetning for ferie er en løsning til at håndtere indberetning og godkendelse af planlagt fravær og ferie.

Hvilket behov dækker OS2indberetning?

OS2indberetning for kørsel dækker dit behov for at beregne kørselsfradrag udenom papirformularer og manuel optælling af kørte kilometer. Det gør det enkelt for dig at indberette, hvor meget du har kørt, herunder at trække merkørselsfradrag. Samtidigt opretter løsningen et centralt og et personligt adressekatalog, som sparer dig for at indtaste de samme adresser gentagende gange. Løsningen registrerer, din adresse og tjenestested og giver dig samtidigt mulighed for at gemme personlige ruter.

Løsningen for ferie adresserer et behov for en lettilgængelig tjeneste for ferieindberetning. OS2indberetning for ferie simplificerer indberetning af ferie og fridage for medarbejderen samt godkendelse af dem fra ledelsens side.

Hvordan skaber OS2indberetning værdi for din kommune?

OS2indberetning simplificerer processer og mindsker manuelt papirarbejde for medarbejdere og ledere. Denne automatisering giver mere plads til at løse kerneopgaven.

Du kan se en kort demo af OS2Indberetning – Ferie.

 

Kontaktpersoner

Heidi Søndergaard Huber, Syddjurs Kommune <hshu@syddjurs.dk>

Lotte Kyvsgaard, Favrskov Kommune <lky@favrskov.dk>

Jette Brøndum, Ballerup Kommune <jbd@balk.dk>

 

Mere information:

OS2indberetning benytter Leaflet, Open Street Map og The Open Source Routing Machine (OSRM). Derudover benyttes Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL)’s AWS Suite til sikring af høj kvalitet af adresseanvendelsen i løsningen.

OS2indberetning er ”slave” af IT-brugeroplysninger fra Active Directory (AD) samt organisations-, stillings- og medarbejderoplysninger fra kommunens økonomi- og personalesystem (eks. KMD OPUS og SD Løn). Daglige udtræk håndterer tilgang, afgang og ændringer i OS2indberetning helt automatisk.

OS2indberetning er udviklet i Entity Framework 6 Code First, MySQL, AngularJS og Hangfire. Én platform - mange indberetninger.

 

 

Har du problemer med OS2indberetning, så kontakt venligst din kommunes IT-support.

 

Medlemsskab

Tilknyttede leverandører