Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Løsninger, services og software i fællesskab
OS2 open source produkter

OS2forms

OS2forms er et værktøj til at gøre selvbetjeningsløsninger automatiske og digitale.

 

Du får en løsning, som du kan bruge til at skræddersy digitale selvbetjeningsløsninger til glæde for jeres borgere, virksomheder og medarbejdere. OS2forms er et open source alternativ til kommercielle selvbetjeningsværktøjer. Med automatisering af indsamlingen af formulardata bliver dit arbejde endnu mere effektivt.

 

OS2forms og open source giver ejerskab

Løsningen giver dig mulighed for at lave lettilgængelige, automatiserede digitale selvbetjeningsløsninger og formulerer. Dermed får I endnu mere ejerskab over jeres digitale løsninger i jeres kommune/region.

 

Kontakt

Anders Sølbech Larsen (Holstebro Kommune) på asl@holstebro.dk eller OS2-sekretariatet på os2@os2.eu.

 

Koordinationsgruppe for OS2Forms

Anders Sølbech Larsen, asl@holstebro.dk - Holstebro Kommune

Charlotte Glavind Bülow, cglb@favrskov.dk - Favrskov Kommune

Iben Uldahl Søndergård, ius@aarhus.dk - Aarhus Kommune

Lars Lyngsøe Højberg,  ilahn@rebild.dk - Rebild Kommune

 

Mere information

Produktet OS2forms er en videreudvikling af en række Drupal moduler og kan kun køre på et Drupal CMS baseret hjemmeside. Hovedmodulet er Drupal Webforms, som er et standard Drupal modul til at danne webformularer med. Data indhentet via OS2forms kan automatisk blive oprettet eller tilføjet til en sag i SBSYS i form af en xml-fil.

Automatisk sagsoprettelse i ESDH: En af de ting, vi har lagt meget vægt på er, at data indhentet via OS2forms automatisk kan oprettelse af sag eller tilføjelse til sag i SBSYS. 
Det foregår ved, at svaret fra f.eks. en borger sendes via mail til en systempostkasse (f.eks. os2forms@balk.dk)  
OS2forms sender borgerens svar, vedhæftede bilag samt en af OS2forms dannet xml-fil, hvor data er struktureret i xml kode. Det gør at vores Integrationsplatform – SBSIP kan hente mailen og behandle den efter givne regler – og oprette sagen i SBSYS. SBSIP sender tillige - via Digital Post – kvittering tilbage til borger med pdf af den besvarede formular. 

Webinar om OS2Forms fra juni 2020:

Kort introduktion


Se præsentationen om OS2forms & featuren Forløb fra januar 2021

Find manualer og mere på OS2forms.dk

 

Omkostninger

Tilslutningsafgift: 25.000 kr.

Årligt vederlag til vedligehold afhænger af kommunens størrelse og ligger på 20.000 kr. - 40.000 kr. Find tilslutningsaftalen i højre kolonne. De kommuner, der har finansieret udviklingen og har doneret OS2forms til OS2-fællesskabet, er undtaget fra tilslutningsafgiften. Det gælder Ballerup, Favrskov, Holstebro, Norddjurs, Rebild, Rudersdal, Vordingsborg og Aarhus kommuner.

OS2Forms projektet har tilknyttet både Bellcom og Magenta som leverandører.

De tilbyder installation og opsætning af standardløsning herunder opsætning af single-signon, nem-login og integration til serviceplatformen, samt undervisning og hjælp til organisatorisk implementering af OS2Forms.

Bellcoms priser er:

Onbording: Installation, inkl. opsætning af Single Sign-On, NemID og serviceplatform: 30.000 kr.
Opsætning af / oplæring i synkronisering til backend: 10.000 kr.
SBSYS / SBSIP Integrations opsætning: 4.000 kr.

Undervisning
Undervisning/workshop pr. dag (typisk fra kl. 09.00 - 14.30): 15.000 kr.

Hosting, drift og support
Hosting af OS2forms inkl. løbende opdateringer 36.000 kr. årligt
GDPR+Tryghedsservice: 800 kr. årligt

Inhouse drift af OS2forms inkl. løbende opdateringer: 36.000 kr. årligt
Inhouse GDPR+ Tryghedsservice: 5.985 kr. kvartalsvis

Bellcom IDP (Nemlogin proxy): 6.000 kr. årligt

Testmiljø: 6.000 kr. årligt
Fri support via e-mail: 2.388 kr. årligt

--------

Magentas priser er:

Opsætning og installation: 25.000 kr

Inkluderer:

  • Installation af systemet
  • SAML login
  • Nemlogin
  • Integration med serviceplatformen

Oplæring og organisatorisk udrulning

Vi foreslår, at der tilknyttes en implementeringskonsulent, der i samarbejde med jer, skræddersyer et onboarding forløb, så systemet forankres bedst muligt i organisationen. Det vil typisk indeholde et tilrettelagt forløb på ca. 4 uger, hvor brugere oplæres løbende indtil systemet er solidt forankret hos nogle ansvarlige superbrugere i jeres organisation. Pris varierer afhængig af omfanget. Tag kontakt for at høre nærmere. 

Ønsker I blot en enkelt workshop kan oplærings-workshops bestilles for 10.000 kr per dag.

 

Drift og support: 5000 kr per måned.

Inkluderer:

  • Løbende vedligehold og opdatering af applikation
  • Kvalitetssikring i CI/CD pipeline
  • Automatiske sikkerhedsopdateringer
  • Drift i cloud miljø eller installation on premise
  • Ubegrænset support via telefon/mail.

Overvågning i Grafana

Opsætning: 30.000 kr
Månedlig ydelse: 500 kr

--------

Alle OS2-produkter er offentliggjort på open source licens. Hvilket betyder man har frihed til at stå for egen implementering eller vælge egen leverandør. Læs mere om frihederne i Open Source.

Medlemsskab

OS2-medlemmer som anvender

Tilknyttede OS2-leverandører