Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Løsninger, services og software i fællesskab
OS2 open source produkter

OS2forms

Gør dine selvbetjeningsløsninger nemme, automatiske og digitale.

 

ENGLISH SUMMARY

Nu behøver du ikke længere at stresse over indsamling af data via komplicerede kommercielle selvbetjeningsløsninger eller online formularer, der ikke vil som du vil. OS2forms sparer dig tid og letter din arbejdsbyrde, når du f.eks. skal bruge en underskrift fra en borger til at validere, om han/hun er enlig forsørger.

Med OS2forms får du en løsning, der er let at brug og hvor kan skræddersy og automatisere selvbetjeningsløsninger til glæde for jeres borgere, lokale virksomheder og medarbejdere. OS2forms er et lettilgængeligt open source alternativ til dyrere kommercielle selvbetjeningsværktøjer.

 

 

Kort introduktion


Se præsentationen om OS2forms & featuren 'Forløb' fra januar 2021

 

Er OS2forms for dig?

Laver du selvbetjeningsløsninger internt eller borgervendt? Så skal du se mod OS2forms, som løsningen til at gøre selvbetjeningen digital og automatisk. Det kunne f.eks. være, at du skulle oprette en formular til rekruttering af sundhedsfagligt og pædagogisk personale under corona nedlukningen, som det blev brugt i Ballerup og Holstebro Kommuner. Eller implementere nye arbejdsgange der kan lette arbejdet for borgerne, når de skal søge tilskud i Kultur og Fritid i Holstebro Kommune.

 

Derfor skal du bruge denne løsning

Du kan lave lettilgængelige, automatiserede digitale selvbetjeningsløsninger og formularer. Det giver dig og dine kollegaer mere ejerskab over jeres digitale løsninger i jeres offentlige myndighed.

 

Teknikken bag

Løsningen OS2forms er en videreudvikling af en række Drupal moduler og kører på et Drupal CMS baseret hjemmeside. Hovedmodulet er Drupal Webforms, som er et standard Drupal modul til at lave webformularer. Data indhentet via OS2forms kan automatisk blive oprettet eller tilføjet til en sag i SBSYS i form af en xml-fil.

Per ultimo 2020 er OS2forms blevet opdateret til Drupal 8 og webform 5.0. Koordinationsgruppen forventer derfor en problemfri overgang til Drupal 9 i løbet af 2021.

Den næste i videreudvikling er funktionaliteten ’Forløb’.

 

Kontakt

Primær kontaktperson er Anders Sølbech Larsen, Holstebro Kommune, asl@holstebro.dk.

Du er også velkommen til at kontakte OS2-sekretariatet på os2@os2.eu, hvis du vil vide mere om tilslutningsaftalen eller OS2-fællesskabet generelt.

Følg med i backlog og projektstyring på JIRA og kontakt koordinationsgruppen, hvis du har udviklingsønsker. Kontakt Anders Sølbech Larsen eller OS2-sekretariatet, hvis du vil høre endnu mere.

 

Tilslutningssaftale: Omkostninger til fællesskabet ekskl. drift/support fra leverandører

Underskriv en tilslutningsaftale i dag, så støtter du løsningens fortsatte brug og fællesskabet omkring den. Du forpligter dig med tilslutningsaftalen til at betale en tilslutningsafgift (engangsbeløb) på 25.000 kr. og et årligt vederlag, der dækker fælles udgifter til løsningen. Vederlaget er 20.000 kr. - 40.000 kr. (afhængigt af din kommunes størrelse).

De kommuner, der har finansieret udviklingen og har doneret OS2forms til OS2-fællesskabet, er undtaget fra tilslutningsafgiften. Det gælder Ballerup, Favrskov, Holstebro, Norddjurs, Rebild, Rudersdal, Vordingborg og Aarhus Kommune.

FIND TILSLUTNINGSAFTALEN HER

En udfyldt og underskrevet tilslutningsaftale til sendes til OS2-sekretariatet på os2@os2.eu. Du kan frit vælge en driftsleverandør. Herunder er en leverandører, som allerede er sat ind i produktet og kan blive din driftsleverandør. OS2forms har flere leverandører tilknyttet til både udvikling og drift. Dem finder du i bjælken til højre.

Tak fordi du støtter op om fællesskabet med din tilslutning!

 

Priser fra leverandørerne

Magenta:

Kontaktperson: Frederik Denning - fd@magenta.dk

Opsætning og installation: 25.000 kr

Inkluderer:

 • Installation af systemet
 • SAML login
 • Nemlogin
 • Integration med serviceplatformen
 • Oplæring og organisatorisk udrulning

Vi foreslår, at der tilknyttes en implementeringskonsulent, der i samarbejde med jer, skræddersyer et onboarding forløb, så systemet forankres bedst muligt i organisationen. Det vil typisk indeholde et tilrettelagt forløb på ca. 4 uger, hvor brugere oplæres løbende indtil systemet er solidt forankret hos nogle ansvarlige superbrugere i jeres organisation. Pris varierer afhængig af omfanget. Tag kontakt for at høre nærmere. 

Ønsker I blot en enkelt workshop kan oplærings-workshops bestilles for 10.000 kr per dag

Drift og support: 5000 kr per måned.

Inkluderer:

 • Løbende vedligehold og opdatering af applikation
 • Kvalitetssikring i CI/CD pipeline
 • Automatiske sikkerhedsopdateringer
 • Drift i cloud miljø eller installation on premise
 • Ubegrænset support via telefon/mail.
 • Overvågning i Grafana

Opsætning: 30.000 kr

Månedlig ydelse: 500 kr

Læs mere her:  https://www.magenta.dk/produkt/os2forms-digital-selvbetjeningslosning/

 

Bellcom:

Kontaktperson: Linda Skov - ls@bellcom.dk

Installation og opsætning: Installation af løsningen hos Bellcom eller på en server hos den nye anvender, inkl. dialog med anvenderens teknikere om installationen. Pris: 25.000 kr.

 • Opsætning af Single Sign-On (SSO),

 • NemID / Nemlog-In,
 • Serviceplatform integration.

Test, support og overvågning.

 • Opdateringens testmiljø samt overvågning er inkluderet. Dertil fri support via telefon og email.


Ekstra muligheder for tilkøb:

 • SBSYS/SBSIP integrations opsætning/oplæring. Pris: 4.000 kr.
 • Undervisning/onboarding baseret på en længere eller to mindre workshops til en eller flere målgrupper. Undervisning kan også leveres på timebasis. Pris for en længere workshop (typisk fra kl. 09.00 - 14.30): 15.000 kr.
 • Hosting i Bellcoms servercenter inkl. løbende opdateringer.
  • GDPR+Tryghedsservice: 70 kr. pr. måned,
  • Bellcom IDP (Nemlogin proxy): 500 kr. pr. måned (Valgfrit),
  • Drift: 3.000 kr. per måned.

 

 • Hosting hos anvenderorganisation. Inhouse drift af OS2forms med installering og opsættelse på jeres egne servers (Linux).
  • Drift: 3.000 kr. per måned,
  • Inhouse GDPR+ Tryghedsservice: 1.995 kr. pr. måned (Valgfrit),
  • Bellcom IDP (Nemlogin proxy): 500 kr. pr. måned (Valgfrit).
 • GDPR+ tryghedsservice. Servicen tilbydes kommuner, der kræver det højeste sikkerhedsniveau. Abonnementet omfatter sikkerhedsopdateringer og modul opdateringer, uanset frekvensen af antallet af Core og Contrib sikkerhedsopdateringer og Bellcoms tidsforbrug på at opdatere. Det indeholder følgende:
  • Opdateringsservice,
  • Drupal core inkl. sikkerhedsreleases,
  • Drupal contrib moduler inkl. sikkerhedsreleases,
  • Automatisk test,
  • Test via jeres usecases, udføres af Bellcom,
  • E-mail info til udvalgte kontaktpersoner.

 

--------

Alle OS2-produkter er offentliggjort på open source licens. Hvilket betyder man har frihed til at stå for egen implementering eller vælge egen leverandør. Læs mere om frihederne i Open Source.

Medlemsskab

OS2-medlemmer som anvender

Tilknyttede OS2-leverandører