Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Løsninger, services og software i fællesskab
OS2 open source produkter

OS2cprbroker

Du kan bruge OS2cprbroker som et værktøj, der kan levere og holde styr på brug af persondata. OS2cprbroker giver CPR-oplysninger til din offentlige myndighed. OS2cprbroker kan levere CPR-data gennem flere snitflader, og den kan derfor erstatte andre lokale CPR kilder.

 

OS2cprbroker holder styr på persondata

OS2cprbroker er en lokal database, der henter persondata fra en dataprovider. Dataprovideren kunne være Serviceplatformen eller f.eks. DPR, Ejendoms- og Miljødatabasen og CPR Kontorets online services eller anden persondatakilde. Data caches i OS2cprbrokers database, så du ikke behøver at hente samme personoplysninger flere gange hos samme kilde.

Persondata kan hentes fra kommunens brugersystemer, og når det sker, logges aktiviteten i OS2cprbrokers administrationsmodul, så den kan holde styr på brug af persondata.

 

Lever op til GDPR

OS2cprbroker hjælper dig med at leve op til kravene om persondata i forhold til f.eks. GDPR. Når aktiviteterne bliver logget i administrationsmodulet, bliver det nemmere at spore persondata. OS2cprbroker holder kravet om retten til at blive glemt. OS2cprbroker sletter automatisk data, der ikke er blevet brugt i 90 dage.

Den nye opdaterede version af OS2cprbroker giver også dig i kommunen mulighed for at kunne slette en borger manuelt via administrationspanelet.

 

Vi er i gang med at udnytte DPR Emulering til at få DPR udfaset. Det vil give os en besparelse på ca. 100.000 kr. årligt citat superbruger, Bo Tune, Svendborg Kommune

 

 

Kontakt

Bo Svendsen-Tune (bo.tune@svendborg.dk) og Stephanie Pause (stepp@vejle.dk)

 

 

Mere information

I det daglige kan OS2cprbroker anvendes ved at slå personer op direkte i databasen i online modulet CPReader. Opslag kan også ske direkte i et forretningssystem, hvor data hentes fra OS2cprbroker. Opslag kan også ske fra DPR Emulering, som er en selvstændig database med snitflader, der passer med DPR databasen. Dermed kan DPR droppes og udgifter i forbindelse med klik-afgifter til DPR kan spares. OS2cprbroker ligger lokalt ved kunden og ejes efter installation af kunden. Der er derfor ikke nogen klik-afgift forbundet med brug af OS2cprbroker eller DPR Emulering.

 

Eksempel for en kommune med 53.000 indbyggere

Implementering: CPRbroker kr. 0

  • År 1 CPR-direct abonnement kr. 25.000
  • CPR-opdateringer kr. 0
  • Eventuel hjælp til installation kr. 35.000

Årlig drift efter år 1:

  • Årligt abonnement CPR-direct kr. 7.000
  • Eventuelt serviceabonnement kr. 25.000

Det anbefales pt. at anvende CPR-direct, da den er eneste autoriserede CPR-kilde i Danmark. Det er hensigten, at OS2cprbroker skal rumme udstilling af CVR-data, der vises gennem en ny VirkPart standard. OS2cprbroker udstiller data i et SOAP interface, som præcist følger PART-standarden.OS2cprbroker fungerer sammen med KOMBITs Serviceplatform og Digitaliseringsstyrelsens Datafordeler, og vil derfor kunne fungere som bindeled mellem eksisterende fagsystemer, der benytter f.eks. DPR som datakilde og Serviceplatformen. Herved opnås en hurtig økonomisk fordel ved at skifte til Serviceplatformen. Samtidigt fungerer OS2cprbroker som et lokal fremskudt element i Serviceplatformen. På denne måde kan OS2cprbroker sikre, at kommunens anslåede forbrug af CPR-data på Serviceplatformen ikke overskrides. Som situationen er i dag, skal hvert enkelt fagsystem implementere en specifik tilgang til hver cpr-udbyder. Udover det åbenlyse overhead der er ved at implementere denne tilgang flere steder, giver det også et problem med låsning til den cpr-udbyder, som fagsystemet understøtter. En enkelt organisation kan derfor være tvunget til at benytte flere CPR-udbydere, hvis deres fagsystemer ikke understøtter den samme. OS2cprbroker træder her ind som mellemled. Istedet for at forbinde sig direkte til cpr-udbyderen, skal fagsystemet nu forbinde sig til OS2cprbroker, som ser ens ud for fagsystemet uanset hvilken slut-cpr-udbyder, man benytter. OS2cprbroker tilbyder også, at fagsystemet kan abonnere på eksempelvis fødselsdage o.li.

 

Yderligere omkostninger

Der findes pt. ingen tilslutningsaftale til OS2cprbroker og udvikling finansieres som crowdfunding.

Se leverandøren Magentas prismodel for drift/services. De tilbyder udviklingsopgaver, serviceaftaler og abonnementer på timebasis.

--------

Alle OS2-løsninger er frigivet på open source licens. Hvilket betyder man har frihed til at stå for egen implementering eller vælge egen leverandør. Læs mere om frihederne i Open Source.

Medlemsskab

Tilknyttede OS2-leverandører