Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Løsninger, services og software i fællesskab
OS2 open source produkter

OS2autoproces

Gør det bedre og hurtigere ved at videndele, skabe og dele automatiseringsegnede processer.

ENGLISH SUMMARY

 

Med OS2autoproces behøver du ikke at opfinde den dybe automatiserings-tallerken på ny og de idéer, du allerede har, bliver gjort endnu bedre.

OS2autoproces er en fællesoffentlig løsning til indberetning, styring og deling af automatiseringsegnede processer. Løsningen kan bruges som grundlag for at udvikle automatiseringsløsninger, der sætter tempoet op på dit arbejde, så du kan undgå gentagende manuelle jobs og tage dig af andre og sjovere opgaver.

Gør processen med automatiseringsprojekter meget mere overskuelig ved at bruge OS2autoproces internt i din organisation. Eller bliv din offentlig myndigheds automatiseringsekspert ved at indgå i et fællesoffentligt samarbejde, der giver dig nye idéer og måske ny kode.

Der er plads til alle processer og arbejdsgange, som har et højt potentiale til at blive automatiseret enten internt i din offentlige myndighed eller imellem kommuner og regioner.

 

 

Er OS2autoproces for dig?

OS2autoproces er for dig, der er træt af at gøre en manuel opgave om og om igen, og ikke mindst for dig i automatiseringsprojektgrupperne, der arbejder med digitalisering i hverdagen. Vil du have mere tid til din kerneopgave og bruge mindre ”spildtid” på gentagende opgaver, er det værd at kigge imod OS2autoproces.

 

Derfor skal du bruge denne løsning

OS2autoproces hjælper dig med at finde de gode processer, der kan spare tid og højne kvaliteten af din service. Der er fokus på processer, der kan automatiseres f.eks. at refundere billetter eller betale regninger.

Det er let af indberette en automatiseringsidé eller et forslag. Du bliver bedt om at beskrive processen grundigt, udfylde de obligatoriske felter og eventuelt vedhæfte bilag, så alle i din egen organisation og i andre kommuner/regioner kan forstå din idé. Det er stadig en god proces, selvom du kun deler i din egen kommune/region.

Også i automatiseringsprojektgruppen kan du tilføje processer og søge inspiration til arbejde hos andre. Du kan også søge på en proces, fordi OS2autoproces har en række forskellige søgekriterier.

Bevar samtidigt det store overblik i din organisation, når OS2autoproces viser jer hvilke arbejdsgange og processer, I kan eller skal gå i gang med næste gang.

Med OS2autoproces bliver I inspireret til processer eller af andre, der bruger samme teknologi - og I kan erfaringsudveksle.

 

OS2autoproces kan også kobles til fagsystemer, der er registreret i OS2kitos.

 

Brug løsningen til at:

  • Indberette processer
  • Løbende registrering, behandling og opfølgning på processer
  • Søgning og filtrering
  • Redigering og opmærkning via en brugergrænseflade, der tilpasser sig processens livscyklus
  • Deling af indberettede processer internt i egen kommune samt med andre kommuner (valgfrit)
  • Dialog om indberettede processer
  • Håndtering af bilag
  • Føj til favoritter
  • Adviser

 

Kontakt

Projektleder på OS2autoproces, Sigrid Lindvig Sørensen, Syddjurs Kommune, ansls@syddjurs.dk

Du er også velkommen til at kontakte OS2-sekretariatet på os2@os2.eu, hvis du vil vide mere om tilslutningsaftalen eller OS2-fællesskabet generelt.

 

Følg med i backlog og projektstyring på JIRA og kontakt koordinationsgruppen, hvis du har udviklingsønsker. Kontakt Sigrid Lindvig Sørensen eller OS2-sekretariatet, hvis du vil høre endnu mere.

 

Tilslutningsaftale: Omkostninger til fællesskabet ekskl. drift/support fra leverandører

Ønsker din offentlige myndighed at tilslutte sig OS2autoproces, skal I underskrive en tilslutningsaftale. Tilslutningsaftalen sikrer vores fælles vedligeholdelses- og udviklingskraft.

Du forpligter dig til en tilslutningsafgift og et et årligt vederlag. Vederlaget går til vedligeholdelse af løsningen, koordinering samt mindre videreudviklingsopgaver.

FIND TILSLUTNINGSAFTALEN OG TAKSTERNE HER

En udfyldt og underskrevet tilslutningsaftale skal sendes til OS2-sekretariatet på os2@os2.eu

Tak fordi du støtter op om fællesskabet med din tilslutning!

Læs mere om tilslutningsaftaler.

 

Priser fra leverandører

Når du bruger software med open source licens, er du fri til at vælge leverandør eller stå for det selv.

 

--------

Alle OS2-produkter er offentliggjort på open source licens. Hvilket betyder man har frihed til at stå for egen implementering eller vælge egen leverandør. Læs mere om frihederne i Open Source.

Medlemsskab

Hold dig opdateret om OS2autoproces

Andre tilsluttede partnere

Billund Kommune
Esbjerg Kommune
Guldborgsund Kommune
Holbæk Kommune
Odder Kommune
Solrød Kommune
Thisted Kommune
Tårnby Kommune

Varde Kommune

Region Nordjylland
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Hovedstaden

Tilknyttede OS2-leverandører