Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Løsninger, services og software i fællesskab
OS2 open source produkter

OS2autoproces

OS2autoproces er en tværkommunal løsning til indberetning, styring og deling af automatiseringsegnede processer. Løsningen skal både kunne bruges til deling af viden og erfaringer i egen kommune og på tværs af alle landets kommuner. Formålet med OS2autoproces er at synliggøre, dele viden og erfaringer samt kvalificere de processer og arbejdsgange, som har et højt potentiale til at blive automatiseret i og mellem kommunerne. Derudover vil løsningen kunne agere, som platform for det interne projektarbejde omkring procesautomatisering. 

Løsningen retter sig bl.a. mod brugere fra et fagområde, som ønsker at indberette idéer til digitale assistenter, projektmedlemmer i automatiseringsgrupper, som i det daglige arbejde kan håndtere fremdrift i et projekt, og desuden vil alle brugere kunne bruge OS2autoproces til at komme med forslag til nye automatiseringsprojekter.

For jer i automatiseringsprojektgrupperne kan I tilføje en proces og bede om hjælp til en eksisterende tilgang til udfordringerne. Her er det vigtigt at beskrive processen grundigt, udfylde de obligatoriske felter og eventuelt vedhæfte bilag. Det er også muligt at søge på en proces, da løsningen har en række forskellige søgekriterier. Idéen er, at I kan få hjælp, hjælpe andre og tage en dialog over automatiseringsegnede processer.

OS2autoproces kan desuden kobles til systemer i OS2kitos.

Vidensdeling på flere niveauer:

 • Inspiration til processer der kan arbejdes med 
 • Inspiration fra andre der anvender samme teknologi 
 • Selve den digitale løsning (evt. kode) 
 • Erfaringer (både gode og dårlige)

Funktionalitet

 • Indberet processer
 • Løbende registrering, behandling og opfølgning på processer
 • Søgning og filtrering
 • Redigering og opmærkning via en brugergrænseflade, der tilpasser sig processens livscyklus
 • Deling af indberettede processer internt i egen kommune, samt med andre kommuner (valgfrit)
 • Dialog omkring indberettede processer
 • Håndtering af bilag
 • Føj til favoritter
 • Adviser

Hvilke behov kan OS2autoproces dække?

Løsningen imødekommer et behov for vidensdeling i udvælgelse, udvikling og drift af RPA- og automatiseringstiltag. Det er samtidigt en måde at inkludere hele organisationen i indsamlingen af automatiseringsegnede arbejdsgange, og dermed gøre organisationen mere sammenhængende.

OS2autoproces giver også et overblik over, hvilke arbejdsgange og processer I skal gå i gang med.

Hvordan skaber OS2autoproces værdi for din kommune?

Kommunens brugerne kan løbende indberette deres idéer, og i fællesskab vil I kunne arbejde sammen omkring en løsning af de pågældende problemer Samtidigt med at organisationen styrkes, skaber det også vidensdeling imellem kommunerne, der kan blive grobund for innovation.
 

 

 

Kontaktperson:

Ønsker din kommune at tilslutte sig OS2autoproces, så download og underskriv tilslutningsaftalen, som I finder i højre kolonne. Den underskrevne tilslutningsaftale skal sendes til os2@os2.eu, hvorefter OS2-sekretariatet kontakter leverandøren, som sætter processen igang.

Ved andre spørgsmål, kontakt Line Lynggaard Sørensen, Syddjurs Kommune <lils@syddjurs.dk>

 

 

 
 

 

Omkostninger (ekskl. ekstra service fra leverandøren)

Tilslutningsafgift til OS2 (engangsbeløb): 8.000 kr.

Vederlag til OS2 (årligt): 15.000 kr.

 

Medlemsskab

Andre tilsluttede partnere

Thisted Kommune
Brønderslev Kommune
Esbjerg Kommune
Guldborgsund Kommune
Holbæk Kommune
Tårnby Kommune
Region Nordjylland
Region Syddanmark
Varde

Tilknyttede OS2-leverandører