Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Samarbejde, udvikling, deling
Om OS2

Kontingent

Kontingent (andel af udgifter) for offentlige partnerer er DKK 25.000,- som opkræves årligt. Kontingentet besluttes af generalforsamlingen jf. foreningens vedtægter.

Kontakt OS2-sekretariatet hvis der er spørgsmål.

----

Ved indmeldelse efter 1. juli betales der et kontingent for et halvt år.

Leverandørpartnere betaler ikke kontingent til OS2.