Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Styregruppens medlemmer for OS2flytjord.dk

Det er styregruppens primære rolle at træffe centrale beslutninger, f.eks. ved projektets milepæle og at bidrage med ideer på centrale tidspunkter i projektets liv. For projektet er styregruppen den højest besluttende myndighed.Styregruppen skal bl.a. vælge en projektleder, godkende budget og projektbeskrivelse samt sikre resurser.

 

Publiceret i gruppen