Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Samarbejde, udvikling, deling
Om OS2

OS2 Mission / Vision

I OS2 har vi ikke en klassisk Mission og Vision. Vores mission kan hægtes op på vores formålsparagraf i vedtægterne, her beskrives OS2s mission.

Den overordnede strategi har været og er professionalisering af fælleskabet og arbejdet med at forvalte open source kodebaser. Altså højere kvalitet i produkterne, styrket samarbejde, lavere barrierer for at komme i gang og tilsvarende. De underliggende delstrategier og indsatser er de fokusområder, som bestyrelsen årligt præsenterer for generalforsamlingen.

Du kan læse mere i beretninger fra seneste generalforsamlinger:

Samt i referater fra bestyrelsesmøder.