Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Samarbejde, udvikling, deling
Om OS2

OS2-fællesskabet er samarbejde om open source

ÅBENHED // SAMARBEJDE // DELING // DIGITAL UDVIKLING // IP-EJERSKAB OG OPEN SOURCE LICENSER

 

Kan du se idéen i at fremme samarbejde, deling og digital udvikling for offentlige myndigheder og deres borgere? Kom med i et dansk open source fællesskab.

 

OS2-fællesskabet har en portefølje af 22 open source software løsninger. Når du kan finde kildekoderne online, hvorfor så deltage i en løsning via OS2?

Jo, du skal være med i et OS2-produkt, fordi:

 • Du har et behov for en ny digital løsning.
 • Du ønsker indflydelse på løsningen og udviklingen, så den passer på din virkelighed.
 • Du ønsker at dele viden med andre, der anvender løsningen.
 • Du vil være fri for leverandørbindinger.
 • Du vil være med til at dele regningen med andre, der har samme behov, som dig.

 

Du kan også blive medlem af foreningen OS2 med et årligt medlemskontingent på 25.000 kr. for en offentlig myndighed. Kontigentet går til almindelig drift af fællesskabet, inklusiv et sekretariat for fællesskabet.

De enkelte it-løsninger har særskilt økonomi, som ikke er dækket af medlemskontingentet.

 

Helt kort

OS2 er en frivillig forening for offentlige myndigheder, der har en målsætning om at komplementere det offentliges behov for it-løsninger, der ikke varetages af andre. Dette gør vi ved at samle lokale behov op og løse dem i fællesskabet.

 

Første skridt til at blive medlem er at underskrive en medlemsaftale og sende den til sekretariatet. Sekretariatet står til rådighed for dig, hvis du har spørgsmål eller er nysgerrig på OS2-fællesskabet.

 

Det fælles sekretariat er to medarbejdere, som samlet står for daglig drift af foreningen. De 22 produkter er drevet af en frikøbt projektleder og/eller styre- og koordinationsgrupper af engagerede offentlige medlemmer. Sekretariatet hjælper til med at understøtte grupperne.

Nogle af OS2s it-løsninger har et produktspecifikt sekretariat. Det er f.eks. OS2kitos og OS2mo. Sekretariaterne står for koordinering af udviklingsønsker og vedligehold af løsningen.

 

Du kommer i godt selskab i OS2-fællesskabet. Der er allerede 74 offentlige medlemmer (kommuner udgør de 69) og 63 leverandørpartnere, som arbejder på at understøtte og levere på åbne vilkår.

 

Vores filosofi

Vi er et fællesskab åbent for alle offentlige myndigheder, der kan tilslutte sig OS2s formål og Code of Conduct.

Filosofien for fællesskabet er at fremme samarbejde, deling og digital udvikling for de offentlige myndigheders slutbrugere, det vil sige:

 • At skabe og dele relevante digitale løsninger og resultater i det offentlige til gavn for borgerne.
 • At skabe og dele udviklingskraft og blive en del af relevant udvikling i andre fællesskaber.
 • At opretholde det juridiske ejerskab til den kildekode, content og dokumentation, som fællesskabet får udviklet eller som fællesskabets medlemmer donerer til OS2-fællesskabet.
 • At agere åbent og fremme Open Source og Open Content.
 • At frigøre informationer og systemer og synliggøre viden og placere dem i en kontekst, der giver mening for medarbejdere og borgere.
 • At skabe billigere digitale løsninger.

Er du i tvivl om det juridiske ved open source i kommunerne? Læs OS2/Kammeradvokatens notat om open source.

 

DIN OFFENTLIGE MYNDIGHED KAN OGSÅ VÆRE MED I FÆLLESSKABET.

Underskriv partneraftalen og send den til OS2-sekretariatet på os2@os2.eu

 

PRIVATE LEVERANDØRER ER OGSÅ VELKOMMEN I OS2

Underskriv partneraftalen for leverandører og send den til OS2-sekretariatet på os2@os2.eu

 

OS2-fællesskabet blev stiftet den 24. april 2012 i Rønde af Ballerup Kommune, Syddjurs Kommune, Sønderborg Kommune, Ishøj Kommune og København Kommune.

 

Vores governancemodel

Du kan følge udviklingen og modenheden af et produkt ved at se på de tre niveauer i vores governancemodel. Niveauerne kan give dig en vished i forhold til, hvor moden løsningen er og om den bliver vedligeholdt via crowdfunding eller med mere regelmæssige intervaller (tilslutningsaftaler).

Governancemodellen er den væsentligste metode og model, som vi bruger. Se en lyngennemgang af de tre niveauer på video eller læs om det på OS2viden.

 

Vores økonomi

OS2 er en medlemsforening med generalforsamlingen som højeste beslutningsorgan. Bestyrelsen det generelle strategiske arbejdsorgan og beslutningsorgan imellem generalforsamlingerne.

Alle offentlige medlemmer betaler en årlig andel af udgifterne svarende til 25.000 kr. Du kan selvfølgelig også kigge nærmere på regnskabet fra seneste generalforsamling.

 

Mens kontingent primært går til drift af selve foreningen, har de 22 it-løsninger deres egen økonomi finansieret af crowdfunding eller en tilslutningsaftale. Pengene går til udvikling, vedligehold og koordinering. Support og drift får du f.eks. hos en af vores it-leverandør.

 

En leverandørpartner betaler ikke kontingent og har derfor ikke stemmeret i fællesskabet.

 

Nysgerrig?

Har du et spørgsmål eller vil du høre mere? Kontakt os på os2@os2.eu eller Rasmus Frey: +45 31 15 45 25 // Charlotte Heikendorf: +45 41 84 86 31. Se hvem der sidder med hvad i sekretariatet.

Eller er det en god idé, du går med? Så tast den ind her eller ræk ud til sekretariatet på os2@os2.eu og vi hjælper dig med at komme i gang og kvalificere din idé. Vi glæder os til at høre fra dig.

 

One pager om OS2-fællesskabet: PDF icon os2_one-pager_da_2020.pdf

 

Information og kontakt

OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab
c/o Aarhus Kommune
Dokk1
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C
CVR: 55133018
EAN nummer: 5790000423408

E-mail: os2@os2.eu