Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Samarbejde, udvikling, deling
Om OS2

OS2-fællesskabet er samarbejde om Open Source

OS2 er en Open Source forening for offentlige myndigheder, der gennem udvikling af behovsdrevne it-løsninger arbejder for at skabe bedre og billigere it for slutbrugerne.

 

OS2 blev stiftet den 24. april 2012 i Rønde af Ballerup Kommune, Syddjurs Kommune, Sønderborg Kommune, Ishøj Kommune og Københavns Kommune. Det er en afgørende succesparameter for samarbejdet, at nye partnere oplever OS2 som åbent, resultatskabende og ligeværdigt.

OS2-fællesskabet har pt. 74 offentlige medlemmer (kommuner udgør de 68) og 62 leverandørpartnerer, som ønsker at understøtte åben og levere på åbne vilkår. OS2-fællesskabet daglige drift bliver styret af to ansatte i OS2-sekretariatet. Nogle af OS2s it-løsninger har derudover egen sekretariatsunderstøttelse, fx OS2kitos og OS2mo.

 

Se tre videoer om OS2-modellen; behovsdrevne løsninger, niveauerne i OS2 og økonomien bag projekter og produkter.

 

Filosofien bag OS2

OS2 - Offentligt Digitaliseringsfællesskab er et åbent fællesskab for alle offentlige myndigheder, der kan tilslutte sig OS2s formål og Code of Conduct. Bag OS2-fællesskabet ligger en filosofi om at fremme samarbejde, deling og digital udvikling for de offentlige myndigheders slutbrugere. Det kommer til udtryk i følgende:

  • At skabe og dele relevante digitale løsninger og resultater i det offentlige til gavn for borgerne.
  • At skabe og dele udviklingskraft og blive en del af relevant udvikling i andre fællesskaber.
  • At opretholde det juridiske ejerskab til den kildekode, content og dokumentation, som fællesskabet får udviklet eller som fællesskabets medlemmer donerer til OS2-fællesskabet.
  • At agere åbent og fremme Open Source og Open Content.
  • At frigøre informationer og systemer og synliggøre viden og placere dem i en kontekst, der giver mening for medarbejdere og borgere.
  • At skabe billigere digitale løsninger.

I tvivl om lovligheden af open source i kommunerne? Læs open soure notatet.

 

Governance af fællesskabet

Den væsentligste metode og model, OS2 har taget i anvendelse, er hele vores governance, der bl.a. sørger for, at du kan følge udviklingen og modenheden på et produkt. Konkret har OS2 etableret en demokratisk governance-form, der skal hjælpe til, at de involverede partnere oplever fællesskabet som åbent, resultatskabende og ligeværdigt.

OS2-fællesskabet er grundlæggende organiseret i en bestyrelse og projekt/produkt-specifikke arbejdsgrupper. Bestyrelsen er det generelle strategiske arbejdsorgan, mens de enkelte arbejdsgrupper koordinerer indsatsen og strategien inden for specifikke udviklingsområder. Samtidig skal OS2s model sikre, at resultaterne blive åbne og tilgængelig for resten af fællesskabet og omverden. Gevinsten for den enkelte er en høj grad af medindflydelse og en fælles udviklingskraft, som ikke vil kunne etableres i samme grad lokalt hos de offentlige myndigheder eller af leverandørerne.

 

Økonomien

OS2-fællesskabet er en medlemsforening for offentlige myndigheder. Alle offentlige medlemmer betaler en årlig andel af udgifterne (kontingent) svarende til DKK 25.000. Kontingentet går primært til at at drive sekretariatet og den almindelige drift af fællesskabet. Se regnskab fra seneste generalforsamling. De enkelte projekter og produkter har selvstændig økonomi til udvikling, vedlligehold og koordinering. Andel af disse udgifter betales at de offentlige myndigheder, som vælger at tilslutte sig og anvende løsningerne. En leverandørpartner betaler ikke kontingent og har ikke stemmeret i fællesskabet.

One pager om OS2-fællesskabet: PDF icon os2_one-pager_da_2020.pdf

 

---

Har du en god idé til et projekt eller et behov der skal løses? OS2-sekretariatet glæder sig til at høre fra dig.

Information og kontakt

OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab
c/o ITK, Aarhus Kommune
Dokk1
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C
CVR: 41849983
EAN nummer: 5790000423408

E-mail: os2@os2.eu
Rasmus Frey: +45 31 15 45 25

Charlotte Heikendorf: +45 41 84 86 31