Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Samarbejde, udvikling, deling
Om OS2

OS2-fællesskabet er samarbejde om open source

Kan du se idéen i at fremme samarbejde, deling og digital udvikling for offentlige myndigheder og deres borgere? Kom med i et dansk open source fællesskab.

OS2-fællesskabet består af offentlige medlemmer og leverandørpartnere, der kan se sig selv i at dele viden om og brug af open source i den offentlige sektor.

 

Fællesskabet organiserer en portefølje af open source software løsninger og du skal som offentlig myndighed deltage i en OS2-løsning når:

 • Du har et behov for en ny digital løsning.
 • Du ønsker indflydelse på løsningen og udviklingen, så den passer på din virkelighed.
 • Du ønsker at dele viden med andre, der anvender løsningen.
 • Du vil være fri for leverandørbindinger.
 • Du vil være med til at dele regningen med andre, der har samme behov, som dig.

 

Du kan som offentlig myndighed blive medlem af foreningen mod et årligt medlemskontingent (se: https://new.os2.eu/takstblade). Kontingentet går til almindelig drift af fællesskabet (seneste generalforsamling), inklusiv et sekretariat for fællesskabet.

De enkelte it-løsninger har særskilt økonomi og det er ikke dækket af medlemskontingentet.

Vores leverandørpartnere bidrager til fællesskabet med viden om teknologi, udvikling og code-review, hjælp til implementering samt hosting, drift og support. Leverandører betaler ikke for at være med og har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

 

Helt kort

OS2 er en frivillig forening for offentlige myndigheder og har en målsætning om at komplementere det offentliges behov for it-løsninger, der ikke varetages af andre. Det gør vi ved at samle lokale behov op og løse dem i fællesskab.

Kildekoderne og dokumentationen er på open source licenser og OS2 er den juridiske ejer af alle IP-rettighederne. Licenserne er primært MPL 2.0 for koden og CC BY-SA for andet materiale.

 

Første skridt til at blive medlem er at læse at underskrive en medlemsaftale og sende den til OS2-sekretariatet.

Vil du være leverandørpartner, skal du underskrive en partneraftale om open source udvikling for OS2. Partneraftalen skal sendes til OS2-sekretariatet. Leverandører betaler ikke kontingent.

OS2-sekretariatet står til rådighed for dig, hvis du har spørgsmål eller er nysgerrig.

 

OS2s sekretariat drives af to medarbejdere, som står for den daglige drift af foreningen. De 22 produkter er drevet af frikøbte projektledere og/eller udelukkende styre- og koordinationsgrupper med engagerede medarbejdere hos de offentlige medlemmer. Sekretariatet hjælper til med at understøtte grupperne, hvis det ønskes.

Nogle af OS2s it-løsninger har et produktspecifikt sekretariat. Det er f.eks. OS2kitos og OS2mo. De sekretariater står for koordinering af udviklingsønsker og vedligehold af løsningen.

 

Du kommer i godt selskab i OS2-fællesskabet. Her er allerede 77 offentlige medlemmer (kommuner udgør de 72) og 65 leverandørpartnere, som arbejder på at understøtte og levere på åbne vilkår.

 

Vores filosofi

Vi er et fællesskab åbent for alle offentlige myndigheder, der kan tilslutte sig OS2s formål og Code of Conduct.

Filosofien for fællesskabet er at fremme samarbejde, deling og digital udvikling for de offentlige myndigheders slutbrugere. Det vil sige:

 • At skabe og dele relevante digitale løsninger og resultater i det offentlige til gavn for borgerne.
 • At skabe og dele udviklingskraft og blive en del af relevant udvikling i andre fællesskaber.
 • At opretholde det juridiske ejerskab til den kildekode, content og dokumentation, som fællesskabet får udviklet eller som fællesskabets medlemmer donerer til OS2-fællesskabet.
 • At agere åbent og fremme Open Source og Open Content.
 • At frigøre informationer og systemer og synliggøre viden og placere dem i en kontekst, der giver mening for medarbejdere og borgere.
 • At skabe billigere digitale løsninger.

 

Er du i tvivl om det juridiske ved open source i kommunerne? Læs OS2/Kammeradvokatens notat om open source.

 

DIN OFFENTLIGE MYNDIGHED KAN OGSÅ VÆRE MED I FÆLLESSKABET.

Underskriv partneraftalen og send den til OS2-sekretariatet på os2@os2.eu

 

PRIVATE LEVERANDØRER ER OGSÅ VELKOMMEN I OS2

Underskriv partneraftalen for leverandører og send den til OS2-sekretariatet på os2@os2.eu

 

OS2-fællesskabet blev stiftet den 24. april 2012 i Rønde af Ballerup Kommune, Syddjurs Kommune, Sønderborg Kommune, Ishøj Kommune og Københavns Kommune. Siden har OS2 udviklet sig til et netværk af danske offentlige myndigheder, primært kommuner.

 

Vores governancemodel

Du kan følge udviklingen og modenheden af et produkt ved at se på de tre niveauer i vores governancemodel. Niveauerne kan give dig en vished i forhold til, hvor moden løsningen er og om den bliver vedligeholdt via crowdfunding eller med mere regelmæssige intervaller (tilslutningsaftaler).

Governancemodellen er den væsentligste metode og model, som vi bruger. Se en lyngennemgang af de tre niveauer på video eller læs om det på OS2viden.

 

Vores økonomi

OS2 er en medlemsforening med generalforsamlingen som højeste beslutningsorgan. Bestyrelsen det generelle strategiske arbejdsorgan og beslutningsorgan imellem generalforsamlingerne.

Alle offentlige medlemmer betaler en årlig andel af udgifterne efter takstmodel som besluttes af generalforsamlingen. Du kan selvfølgelig også kigge nærmere på regnskabet fra seneste generalforsamling.

Mens kontingent primært går til drift af selve foreningen, har de mange it-løsninger deres egen økonomi finansieret af crowdfunding eller en tilslutningsaftale. Fiansiering via tilslutningsaftaler går oftest til udvikling, vedligehold og koordinering. Support og drift får du f.eks. hos en af vores it-leverandør.

 

En leverandørpartner betaler ikke kontingent og har derfor ikke stemmeret i fællesskabet.

 

Nysgerrig?

Har du et spørgsmål eller vil du høre mere? Kontakt os på os2@os2.eu eller per telefon.

Eller er det en god idé, du går med? Så ræk ud til sekretariatet på os2@os2.eu og vi hjælper dig med at komme i gang og kvalificere din idé. Vi glæder os til at høre fra dig.

 

VÆR MED SOM OFFENTLIG MEDLEM

VÆR MED SOM LEVERANDØRPARTNER

Send din underskrevne partneraftale for medlemmer eller leverandører til os2@os2.eu

 

 

Information og kontakt

OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab
c/o Aarhus Kommune
Dokk1
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C
CVR: 41849983
EAN nummer: 5790000423408

E-mail: os2@os2.eu

 

Få fat i den rette i sekretariatet ved første forsøg: Sekretariatschef Rasmus Frey: +45 31 15 45 25 // Community Manager Charlotte Heikendorf: +45 41 84 86 31

 

One pager om OS2-fællesskabet: PDF icon os2_one-pager_da_2020.pdf