Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

OS2vera

En ny digital infrastruktur til et nyt paradigme

Stort set alle dele af den kommunale forretning, er i dag understøttet digitalt. Nogle dele bedre end andre. En vedblivende udfordring er dog, at skabe en bedre sammenhæng mellem de forskellige dele af kommunernes forretningsområder.
I dag har kommunerne store fagsystemer, som er svære at vedligeholde, dyre at (videre) udvikle og umulige at udskifte. OS2VeRA er en vision, som – på radikal vis – forsøger at gøre op med dette.
Vi etablerer en fælles cloud-baseret platform, som endegyldigt gør op med kommunernes nuværende arkitektur, og i stedet giver kommunerne større handlefrihed, bedre sammenhæng, mindre komplekse it-løsninger og større agilitet. Alt sammen indenfor rammerne af den fælleskommunale rammearkitektur.

Principper for OS2VeRA

Med OS2VeRA ønsker vi ikke blot, at tilvejebringe en teknisk platform. Vi ønsker samtidig at vise, at den vision OS2VeRA baserer sig på, også gælder for VeRAs egen udvikling. Formålet er, at demonstrere, at det er muligt at tilvejebringe kritisk digital infrastruktur af høj kompleksitet ved agil udvikling og til en brøkdel af de omkostninger, et sådan projekt traditionelt vil medføre kommunerne.

OS2VeRA er derfor baseret på følgende principper:

  • OS2VeRA er tro mod rammearkitekturen
  • OS2VeRA er open source
  • OS2VeRA anvender eksisterende open source teknologier i videst mulige omfang
  • OS2VeRA genanvender eksisterende komponenter og services
  • OS2VeRA baserer sig på åbne standarder på alle niveauer
  • OS2VeRA udvikles agilt

Services til forretningen

En serviceplatform er næppe nogen nyhed, og den bagvedliggende teknologi ej heller. Men med OS2VeRA introduceres et mere omfattende servicebegreb, som rækker langt udover den gængse opfattelse. I OS2VeRA dækker services både over implementeringer af byggeblokke fra rammearkitekturen, samt specifikke forretningsservices, som – understøttet af byggeblokkenes procestrin – kan anvendes af en eller flere brugervendte applikationer.
Servicerne på OS2VeRA er hændelsesorienterede og understøtter MOX. Det betyder, at det er muligt agilt at (re)konfigurere hele forretningsprocesser, som benytter mere end en enkelt service, og dermed øges muligheden for automatisering af de kommunale forretningsprocesser.

Et nyt marked

OS2VeRA er ikke blot til kommuner, men også til visionære leverandører, som ønsker at stille digital services til rådighed for kommunerne, eller som ønsker at bygge nye applikationer baseret på eksisterende services fra OS2VeRA. Dette på en måde, som reducerer udviklingsomkostningerne for leverandører og samtidig reducerer ’time-to-market’. Dermed åbnes der op for, at også små innovative virksomheder i højere grad også vil kunne gøre sig gældende, på det kommunale it-marked.

Udvikling

OS2VeRA er et udviklingssamarbejde mellem kommunerne i Vendsyssel, KL og IT-Minds. Projektet ledes af Hjørring kommune og udvikles agilt i tæt samarbejde mellem parterne. Det forventes at VeRA tages i drift sidst i 2015 gennem OS2.

Kontaktinfo

Kontaktperson for OS2VeRA-projektet er:

Projektleder Peter Sebastian Hansen
psh@hjoerring.dk

Gruppedeltagere

Ivan Kroghs billede
Ivan Krogh
Aarhus Kommune
Erling Haunstrup Poulsens billede
Erling Haunstru...
Syddjurs Kommune
Rasmus Freys billede
Rasmus Frey
OS2 - Offentligt Dig...