Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Løsninger, services og software i fællesskab
OS2 open source produkter

OS2opgavefordeler

Forbinder et KLE-nummer med den enhed, som arbejder med emnet.

ENGLISH SUMMARY

Når opgaven fra fællesindbakken skal lande på det rette bord uden at gå på kompromis med datasikkerheden, er OS2opgavefordeler det rigtige valg. Løsningen giver dig overblik over rettighedsfordelingen, så personfølsomme data ender, hvor de skal.

OS2opgavefordeler arbejder med KLE-numre og virker derfor særligt godt med OS2kle.

 

Præsentation af OS2opgaverfordeler fra LoRa temadag d. 5/11/2018

Opmærkning af organisation – Webinar november 2016

 

Er OS2opgavefordeler for dig?

Når du er sidder du med ansvaret for uddelegering af kommunale opgaver. På basis af KLE-opmærkning kan OS2opgavefordeler assisterer dig og gøre jobbet meget lettere.

 

Derfor skal du bruge denne løsning

Brug OS2opgavefordeler på bl.a. hjemmesider, intranet eller IdM. Den er en applikationskomponent, som hjælper med at fordele opgaver og også kan håndtere relationer mellem en primær organisation (eks. LOS) og et antal sekundære (eks. ESDH og AD).

 

Case: Syddjurs Kommune, OS2opgavefordeler og OS2kle

OS2opgavefordeler er oprindeligt udviklet som en lokal prototype i Syddjurs Kommune til håndtering af automatisk postdistribution sammen med OS2kle, men den kan også anvendes til hjemmesider, intranet og IdM.

REST interface: Oplysninger om hvem der håndterer KLE-­‐numre for en kommune, kan trækkes via REST/JSON til brug ved integration.

 

Kontakt

Henrik Bojsen, Syddjurs Kommune <heboj@syddjurs.dk>

Du er også velkommen til at kontakte OS2-sekretariatet, hvis du vil vide mere om tilslutningsaftalen eller OS2-fællesskabet generelt.

Følg med i backlog og projektstyring på JIRA og kontakt styregruppen, hvis du har udviklingsønsker.

 

Tilslutningsaftale: Omkostninger til fællesskabet ekskl. drift/support fra leverandører

Ønsker din offentlige myndighed at tilslutte sig OS2opgavefordeler, skal I underskrive en tilslutningsaftale. Tilslutningsaftalen sikrer vores fælles vedligeholdelses- og udviklingskraft.

Dermed forpligter du dig til at betale et årligt vederlag på 10.000 kr.

Vederlaget går til vedligeholdelse af løsningen samt mindre videreudviklingsopgaver.

FIND TILSLUTNINGSAFTALEN HER

En udfyldt og underskrevet tilslutningsaftale skal sendes til OS2-sekretariatet på os2@os2.eu

Tak fordi du støtter op om fællesskabet med din tilslutning!

Læs mere om tilslutningsaftaler.

 

Priser fra leverandørerne

Når du bruger software med open source licens, er du fri til at vælge drifts- og/eller supportleverandør eller stå for det selv.

Se priser her.

 

--------

Alle OS2-produkter er offentliggjort på open source licens. Hvilket betyder man har frihed til at stå for egen implementering eller vælge egen leverandør. Læs mere om frihederne i Open Source.

Medlemsskab

OS2-medlemmer som anvender

Tilknyttede OS2-leverandører