Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Løsninger, services og software i fællesskab
OS2 open source produkter

OS2nykode

OBS: OS2nykode er en funktion under OS2faktor. Derfor organiseres OS2nykode af styregruppen og koordinationsgruppen for OS2faktor og tilslutning til OS2nykode sker igennem OS2faktor.

 

OS2nykode er en funktion til OS2faktor, som gør det muligt for brugerne at skifte deres eget kodeord, både som en egentlig mekanisme til at skifte deres kodeord uden at være på en kommunal PC samt en måde at skifte deres kodeord, hvis de har glemt det.

Funktionen udstiller en webside, der kan tilgås af brugerne, hvor de kan identificere sig med en række forskellige løsninger, herunder NemID, Uni-Login, samt egentligt AD-baseret login, hvorefter de får mulighed for at skifte deres kodeord.

Kommunen kan selv vælge hvilke login-mekanisme, de ønsker at tillade til løsningen samt hvilke bruger-gruppe,r der må få lov til at skifte deres kodeord via denne løsning.

 

Selvhjulpenhed

Funktionen OS2nykode understøtter kommunens brugere i at kunne skifte kodeord samt skabe et nyt kodeord, hvis de har glemt det gamle. Dette er en ren selvbetjeningsløsning, så kommunens servicedesk ikke belastes unødigt.

Funktionen gør det bl.a. muligt for brugere, der ikke er udstyret med en kommunal PC, at foretage almindelige vedligehold af deres kodeord, samt sikre at brugere kan få genskabt deres adgang udenfor servicedesks åbningstid.

 

Reducerer tabt arbejdstid

Funktionen OS2nykode gør kommunens brugere mere selvhjulpne, reducerer tabt arbejdstid og reducerer omkostningerne i kommunens servicedesk.