Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Løsninger, services og software i fællesskab
OS2 open source produkter

OS2flytjord.dk

Med OS2flytjord.dk får du et selvbetjeningssystem til at anmelde alle typer af jordflytning.

Du kan lave hele arbejdsgangen fra opstart af et projekt (hvor du kan have brug for at undersøge, hvad der gælder af regler for flytning af jord for en given ejendom) til at anmelde jordflytningen til kommunen.

Du kan lave opslag i relevante databaser, f.eks. Danmarks Miljøportal. Det er også muligt at gemme en kladde, hvis du ikke kan færdiggøre anmeldelsen med det samme. Når anmeldelsen har de nødvendige oplysninger, godkender kommunen anmeldelsen i systemet og OS2flytjord.dk sender den godkendte anmeldelse til anmelder og andre relevante parter i sagen.

Løsningen er udviklet så, arbejdsgangen med en jordflytning bliver gjort nemmest mulig for alle parter i en jordflytningssag. (Scroll ned for demo)

 

FlytJord.dk er hurtigt og nemt at have med at gøre. Systemet er brugervenligt og overskueligt. Det kan jeg kun anbefale. citat fra Karsten Tinggaard, Arthur Andersen Transport Aps.

 

Håndtering og styring af jordflytning

Det er et system til håndtering og styring af jordflytninger, som kan anvendes i og af alle kommuner i Danmark. Det gælder flytning af alle jordtyper. Du kan desuden bruge OS2flytjord.dk til at registrere modtaget jord hos anlæg, som modtager jord og fakturering af denne. Løsningen er udviklet i 2013 og idriftsat i 2014. Baggrunden for udviklingen var, at der ikke fandtes et digitalt anmeldesystem i DK, som samlede alle relevante oplysninger om en jordflytning i ét system. I dag er der reelt ét kommercielt konkurrerende produkt.

 

OS2flytjord.dk samler det hele

Det giver bonus, når OS2flytjord.dk:

 • skaber overblik over forureningsoplysninger på den aktuelle ejendom
 • samler alle relevante oplysninger i ét system
 • digitaliserer alle oplysninger - med mulighed for at lave relevante udtræk
 • gør sagsbehandling af jordflytninger lettere og mere effektiv
 • minimerer risikoen for fejl i sagsbehandlingen

 

Kontaktperson:

Bo Utoft, but@aarhus.dk

 

Præsentation af Flytjord.dk

PDF icon praesentation_af_flytjord_den_25.10_i_vordingborg.pdf

 

Styregruppen, der håndterer bl. økonomi

Faggruppen, der håndterer udviklingsønsker

Simon Mundus, Vordingborg Kommune, simu@vordingborg.dk

Pia Winther Bjergaarde, Roskilde Kommune, pialwb@roskilde.dk

Bo Utoft, Aarhus Kommune, but@aarhus.dk

Mikkel Glargaard, Solrød Kommune, mgl@solrod.dk

Benja Johansen, Vordingborg Kommune (bejoh@vordingborg.dk)

Yasmin Adlouni, Vordingborg Kommune (yaad@vordingborg.dk)

Micchelle M. Johannsen, Roskilde Kommune (micchellemj@roskilde.dk)

Mette E. Hansen, Aarhus Kommune (meeh@aarhus.dk)

 

Tre moduler

FlytJord.dk består af 3 moduler, hvoraf det kun er nødvendigt at have de 2 første for at have en velfungerende og effektiv selvbetjeningsløsning.

 1. Anmelde-modulet - dækker arbejdsgangen indtil anmeldelsen fremsendes til kommunen.
 2. Godkendelses-modulet - dækker hele myndighedens arbejdsgang herunder muligheder for at lave udtræk af data til statistik. Arbejdet afsluttes med, at myndigheden godkender anmeldelsen.
 3. Jordmodtager-modulet - dækker hele arbejdsgangen fra accept af jordmodtagelsen, godkendelse af betaler, registrering af jordmængder, kontrol med overholdelse af vilkår i anmeldelse, håndtering af stikprøver til levering af data til regnskabssystem. Jordmodtagere kan, alt efter behov, vælge at være oprettet med begrænset, eller fuld brugerflade.

Som ansøger kan du:

 • Tjekke om en jordflytning er anmeldepligtig
 • Anmelde en jordflytning fra din PC, tablet eller mobiltelefon
 • Gemme en kladde af anmeldelsen og arbejde videre på den senere
 • Revidere en aktiv/afsluttet anmeldelse
 • Videresende anmeldelsen til en rådgiver, som klarer resten
 • Følge din sag og se hvor meget jord der er kørt ind på et FlytJord.dk-anlæg
 • Modtage advis når der sker ændringer i sagen
 • Modtage advis når f.eks. 80 % af jorden er kørt
 • Følge kommunikationen på den enkelte sag

Som kommune kan du:

 • Ændre status på anmeldelsen til Under behandling/Afvist/Godkendt
 • Se oversigt med Alle anmeldelser og Mine anmeldelser
 • Se indholdet i anmeldelsen, opslag i eksterne systemer samt vedlagt dokumentation
 • Journalisere kommentarer til anmeldelsen og vedhæftede dokumenter via zip-fil
 • Sende en anmeldelse i høring hos en anden kommune, som kan afvise/acceptere modtagelsen
 • Se godkendelsen for modtageanlægget og evt. noterede bemærkninger
 • Se mængden af tilkørt jord (kun anlæg som er oprettet som et Flytjord.dk-anlæg)
 • Se sagshistorik samt kommunikation, med mulighed for at gensende advis’er
 • Planlægge en stikprøve (kun anlæg som benytter Flytjord.dk)
 • Lave søgninger og udtræk af en række udvalgte parametre
 • Afslutte en anmeldelse
 • Administrere brugeradgang og oplysning om modtageanlægget

Som jordmodtager med fuld brugerflade kan du:

Som Bogholder - Godkende/Afvise betaler for levering af jorden

Som Bogholder - Lave udtræk med tilført jordlæs i forhold til fakturering

Som Miljømedarbejder - Godkende/Afvise modtagelse af et anmeldt jordparti

Som Miljømedarbejder - Se hvor meget jord der er modtaget på den enkelte anmeldelse

Som Pladsmand - Udtage stikprøver af et udvalgt jordlæs

Som Pladsmand - Godkende/Afvise et jordlæs, som er udtaget til kontrol

 • Afslutte en anmeldelse
 • Administrere brugerne for det aktuelle anlæg

 

Omkostninger (ekskl. ekstra service fra leverandøren)

Tilslutningsafgift for nye anvendere (engangsbeløb): 10.000 kr.

Årligt vederlag til dækning af fælles udgifter for løsningen (kommune med indtil 50.000 indbyggere): 14.000 kr.

Årligt vederlag til dækning af fælles udgifter for løsningen (kommune med 50.000-150.000 indbyggere): 16.000 kr.

Årligt vederlag til dækning af fælles udgifter for løsningen (kommune med mere end 150.000 indbyggere): 19.000 kr.

Takstblad med priser findes her.

Tilslutningsaftale for OS2flytjord.dk. Aftalen bedes udfyldt og sendt til OS2-sekretariatet på os2@os2.eu. Ved at tilslutte dig OS2flytjord.dk får du adgang til løsningen og er med til at betale en andel af de årlige udgifter til drift og vedligehold. Tak fordi du støtter op om fællesskabet.

 

--------

 

Alle OS2-produkter er offentliggjort på open source licens. Hvilket betyder man har frihed til at stå for egen implementering eller vælge egen leverandør. Læs mere om frihederne i Open Source.

 

Medlemsskab

OS2-medlemmer som anvender

Andre tilsluttede partnere

Solrød Kommune