Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Løsninger, services og software i fællesskab
OS2 open source produkter

OS2flytjorddk

Gør arbejdsgangen med en jordflytning nemmest mulig for alle i en jordflytningssag.

ENGLISH SUMMARY

 

Brug OS2flytjorddk til hele arbejdsgangen i et jordflytningsprojekt. Fra opstart, hvor du har brug for at undersøge reglerne, til at anmelde jordflytningen til kommunen og til at modtage en godkendelse. Du kan endda lave opslag i relevante databaser, f.eks. Danmarks Miljøportal.

Efter du har indtastet de nødvendige oplysninger på hjemmesiden flytjord.dk, kan kommunen godkende anmeldelsen i systemet, og du får en godkendte anmeldelse tilsendt ligesom de andre relevante parter i sagen. Kan du ikke færdiggøre anmeldelsen med det samme, er det muligt at gemme en kladde i systemet.

 

Løsningen er webbaseret og du finder den på flytjord.dk

 

Er OS2flytjorddk for dig?

Du kan bruge OS2flytjorddk, hvis du er bogholder, miljømedarbejder, pladsmand eller fra et transportfirma.

Bogholder: Brug systemet til at godkende eller afvise betaling for levering af jord samt lave udtræk med tilført jordlæs i forhold til fakturering.

Miljømedarbejder: Brug systemet til at godkende eller afvise modtagelse af et anmeldt jordparti samt at se hvor meget jord, der er modtaget på den enkelte anmeldelse.

Pladsmand: Brug systemet til at udtage stikprøver af et udvalgt jordlæs samt godkende eller afvise et jordlæs, som er udtaget til kontrol.

Transportfirma: Brug systemet til at modtage tilladelser og få QR-koder til at køre jorden til den godkendte plads.

 

Derfor skal du bruge denne løsning

Det er mindst fem fordele ved at bruge OS2flytjorddk til hele processen med jordflytning:

  1. Det skaber overblik over forureningsoplysninger på den aktuelle ejendom.
  2. Det samler alle relevante oplysninger i ét system.
  3. Det digitaliserer alle oplysninger - med mulighed for at lave relevante udtræk.
  4. Det gør sagsbehandling af jordflytninger lettere og mere effektiv.
  5. Det minimerer risikoen for fejl i sagsbehandlingen.

Som ansøgere kan du bl.a. tjekke, om en jordflytning er anmeldepligtig, anmelde en jordflytning på forskellige devices (computer, tablet eller mobiltelefon) og du kan følge sagen og modtage notifikation om ændringer.

Som kommune kan du bl.a. ændre status på en anmeldelse, se oversigt over alle anmeldelser, kommenterer og følge kommunikationen mellem anmelder og kommune, og du kan administrere brugeradgang og oplysning om modtageanlægget.

 

Elementerne bag

OS2flytjorddk består af 3 moduler, men det er kun nødvendigt at have de to første for at have en velfungerende og effektiv selvbetjeningsløsning:

  1. Anmeldemodulet: Dækker arbejdsgangen indtil anmeldelsen fremsendes til kommunen.
  2. Godkendelsesmodulet: Dækker hele myndighedens arbejdsgang herunder muligheder for at lave udtræk af data til statistik. Arbejdet afsluttes med, at myndigheden kan godkende anmeldelsen.
  3. Jordmodtagermodulet: Dækker hele arbejdsgangen fra accept af jordmodtagelsen, godkendelse af betaler, registrering af jordmængder, kontrol med overholdelse af vilkår i anmeldelse, håndtering af stikprøver til levering af data til regnskabssystem. Jordmodtagere kan, alt efter behov, vælge at være oprettet med begrænset eller fuld brugerflade.

 

Historien bag OS2flytjorddk

Platformen FlytJord.dk er udviklet i 2013 og idriftsat i 2014. Baggrunden for udviklingen var, at der ikke fandtes et digitalt anmeldesystem i Danmark, som samlede alle relevante oplysninger om en jordflytning i ét system.

 

FlytJord.dk er hurtigt og nemt at have med at gøre. Systemet er brugervenligt og overskueligt. Det kan jeg kun anbefale. 

citat fra Karsten Tinggaard, Arthur Andersen Transport Aps.

 

Kontakt

Bo Utoft fra styregruppen (Afdelingsleder, Aarhus Kommune), but@aarhus.dk

Find medlemmerne af styregruppen (håndterer bl.a. økonomien bag løsningen) og faggruppen (håndterer udviklingsønsker) herunder.

Du er også velkommen til at kontakte OS2-sekretariatet, hvis du vil vide mere om tilslutningsaftalen eller OS2-fællesskabet generelt.

 

Styregruppen, der håndterer bl.a. økonomi

Faggruppen, der håndterer udviklingsønsker

Bo Utoft, Aarhus Kommune, but@aarhus.dk

Mikkel Glargaard, Solrød Kommune, mgl@solrod.dk

Johannes Dandanell Neimann, Roskilde Kommune (johannesn@roskilde.dk)

Micchelle M. Løvekvist, Roskilde Kommune (micchelleml@roskilde.dk)

Mette E. Hansen, Aarhus Kommune (meeh@aarhus.dk)

 

Kontakt koordinationsgruppen (kontaktoplysninger herover), hvis du har udviklingsønsker. Kontakt Bo Utoft eller OS2-sekretariatet, hvis du vil høre endnu mere.

 

Tilslutningsaftale: Omkostninger til fællesskabet ekskl. drift/support fra leverandør

Underskriv en tilslutningsaftale i dag, så får du adgang til OS2flytjorddk, og samtidigt støtter du fællesskabet omkring løsningen. Tilslutningsaftalen sikrer vores fælles vedligeholdelses- og udviklingskraft. Du forpligter dig med tilslutningsaftalen til at betale en tilslutningsafgift (engangsbeløb) og et årligt vederlag, der dækker fælles udgifter til løsningen.

FIND TILSLUTNINGSAFTALEN OG TAKSTERNE HER

En udfyldt og underskrevet tilslutningsaftale sendes til OS2-sekretariatet på os2@os2.eu

Tak fordi du støtter op om fællesskabet med din tilslutning!

Læs mere om tilslutningsaftaler.

 

--------

Alle OS2-produkter er offentliggjort på open source licens. Hvilket betyder man har frihed til at stå for egen implementering eller vælge egen leverandør. Læs mere om frihederne i Open Source.

Medlemsskab

OS2-medlemmer som anvender

Offentlig myndighed? Hold dig opdateret om OS2flytjorddk

OS2flytjorddk nyheder til private virksomheder