Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Fællesskab, udvikling, open source
OS2 Offentlig partner

Aarhus Kommune

Hvilken offentlig kommune/institution/forvaltning? 

Aarhus Kommune er er Danmarks næststørste kommune og den største kommune i Jylland. Aarhus Kommune er placeret i Region Midtjylland, og har 340.312 indbyggere (1.kvartal 2018), og har et areal på 468 kvadratkilometer.

Aarhus Kommune magistratsstyres. Magistraten består af borgmesteren, fem rådmænd og tre magistratsmedlemmer. Der er følgende Magistratsafdelinger : Borgmesterens afdeling, Børn og Unge, Kultur og Borgerservice, Sociale forhold og Beskæftigelse, Sundhed og Omsorg samt Teknik og Miljø. Borgmesteren og rådmændene er i modsætning til de øvrige byrådsmedlemmer ansat på fuld tid til at lede kommunen. Aarhus Kommune har et budget på 20 1/4 mia. kr. (2018), og omregnet til fuldtidsansatte var der 22.488 medarbejdere i 2017.

Fortællingen om Aarhus

Indledningen af Fortællingen lyder: ”Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads til at udfolde sig, uanset om man er ung, gammel eller børnefamilie, studerende, kunstner, etableret erhvervsvirksomhed eller iværksætter. Man kan føle sig hjemme i Aarhus. Aarhus er "Smilets By"– uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv”

 

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus samarbejdet består af tolv østjyske kommuner, der arbejder på tværs af kommunegrænser for at skabe vækst og arbejdspladser og for at fastholde og styrke området som et af Danmarks to førende vækstcentre med international gennemslagskraft.

Business Region Aarhus, træder stadig tydeligere frem som et nationalt vækstcenter og som et sammenhængende lokaliserings-, bosætnings- og arbejdsomrade – en funktionel byregion. Business Region Aarhus’ kommuner har en fælles interesse i at binde området sammen, at høste synergi fra fælles projekter, at tale med fælles stemme og stå stærkere sammen i en konkurrencepræget globaliseret verden.

Hvorfor er I med i OS2? 

Aarhus Kommune ønsker generelt at støtte op om det fælles samarbejde, også i OS2.