Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

TIlslutningsaftale til OS2borgerPC

Der er kommet tilslutningsaftale til OS2borgerPC.

 

Årligt vederlag dækker udgifter forbundet med:

  • Vedligehold og fejlrettelse af løsningen,
  • Vedligehold, løbende opdatering af kildekoden samt test heraf.,
  • Mindre udviklingsprojekter,
  • Koordinering og projektledelse.

 

Prisstrukturen er en trappemodel, hvis 2021 priser er som følger:

Lille kommune (<25.000 indbyggere) betaler 10.000 kr. årligt.

Mellem kommune (25.001 - 60.000 indbyggere) betaler 20.000 kr. årligt.

Stor kommuner (>60.000 indbyggere) betaler 30.000 kr. årligt.

 

En udfyldt og underskreven tilslutningsaftale sendes til OS2-sekretariatet på os2@os2.eu

Publiceret i gruppen