Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Referat: Styregruppemøder 2020-2021 & De Årlige Samarbejdsmøder 2018-2020

Styregruppemøder, Referater: 21/10/2021, 14/4/2021, 3/3/2021, 9/2/2021, 6/1/2021, 28/10/2020, 2/9/2020, 2/7/2020, 25/5/2020, 20/11/2019 og 26/9/2019

 

Årligt Samarbejdsmøde i 2020: Beslutning om valg af ny platform til flytjord.dk, der sikrer nutidens krav til løsning. Løsningen kommer til at ligge i ”skyen”, hvilket også gør systemet mindre sårbart, i forhold til skift af udbyder. Styregruppen valgte at gå med Azure Docker Container løsningen.

Årligt Samarbejdsmøde i 2020: I forbindelse med udbud af Flytjord.dk i starten af året blev det klart at Flytjord.dk skal skifte platform for fortsat at være et moderne system, som lever op til gældende krav til en selvbetjeningsløsning’

Årligt Samarbejdsmøde i 2019: Beslutning om hvorvidt flytjord.dk skal sigte mod at blive OS2flytjord.dk. OS2 vil bl.a. kunne hjælpe i udbudsprocessen. Der fastsættes takster og tilslutningsaftale.

Årligt Samarbejdsmøde i 2018: Skal flytjord.dk indgå i DMP eller OS2-samarbejdet? Aftalen med NIRAS forlænges med yderligere 2 år. Der udvikles et kommissorium til flytjord.dk-samarbejdet.

Publiceret i gruppen