Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

OS2flytjord.dk samarbejdet

Styregruppen har sammen med OS2 udarbejdet en tilslutningsaftale for Flytjord.dk samarbejdet.

Tilslutningsaftalen er sammen med kommissorium og takstblad grundlaget for det videre samarbejde (begge vedhæftet her).

Har du spørgsmål til de vedlagte dokumenter er du velkommen til at kontakte en repræsentant fra styregruppen eller OS2-sekretariatet

 

 

Priser ved oprettelse og det årlige vederlag til drift af systemet, opgøres efter indbyggertal og udgør:

 

Kommunestørrelse

Tilslutningsafgift

Vederlag pr. år

Kommune med indtil 50.000 indbyggere:

10.000

14.137 kr.

Kommune med 50.000 – 150.000 indbyggere:

10.000

16.156 kr.

Kommune med mere end 150.000 indbyggere:

10.000

19.185 kr.

Publiceret i gruppen