Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Forslag til nye felter i OS2kitos til understøttelse af GDPR-arbejdet

Arbejdsgruppen for persondata i OS2kitos har udarbejdet et forslag til, hvilke felter der skal være i OS2kitos til understøttelse af GDPR-arbejdet.

Udgangspunketet har været at nøgle informationer (fx oplysninger om hvorvidt et system indeholder personoplysninger eller ej, kategorier af personoplysninger, oplysninger om databehandleraftaler olgn.) skal kunne registreres i OS2kitos, mens  der via referencer henvises til mere detaljerede informationer (fx. kommunernes fortegnelser, risikovurderinger olgn.) i andre systemer som fx. secureaware og ESDH m.fl.

De nye felter forventes releaset i OS2kitos i fenruar 2018.

Publiceret i gruppen