• Generalforsamling 2016

    Vi takker for en god generalforsamling. Dokumenter og slides i forbindelse med OS2s generalforsamling er løbende tilgængelig.

  • Nogle gange er 3+4 = 98

    Når 3 kommuner udvikler en løsning sammen og 4 andre videreudvikler den - så gavner det alle 98 kommuner.

  • Sammen bygger vi fremtidens digitale Danmark

    Opret din bruger i dag og bliv en del af et innovativt offentligt samarbejde om open source. Et fællesskab baseret på samarbejde og deling af ressourcer.

Produkter

OS2valghalla

OS2valghalla er et webbaseret system, til håndtering af valgstyrere og tilforordnede, i forbindelse med afholdelse af kommune-, EU- eller folketingsvalg.

OS2indberetning

OS2Indberetning er en markedsførende løsning til indberetning og godkendelse af tjenestekørsel i kommuner.

CPRbroker

CPRbroker kan levere CPR-oplysninger til forretningssystemer i kommuner. CPRbroker kan udstille flere CPR data gennem flere snitflader og kan derfor erstatte andre lokale CPR-kilder.

Projekter

OS2mo

It og Digitaliseringschef Henrik Willumsen, hw@silkeborg.dk
OS2MO er den autoritative kilde til beskrivelse af organisationen og dens mange aspekter.
6 medlemmer

OS2search

Niels Nordberg, Ballerup Kommune, neno@balk.dk
Foruden at kunne søge i både interne som eksterne kilder, har systemet kendte "google-funktioner" som "Mente du..." , auto-complete og "Super Sticky"
3 medlemmer

OS2forms

Niels Nordberg, Ballerup Kommune, neno@balk.dk
OS2Forms giver mulighed for at oprette selvbetjenings-formularer, samt at levere dataene i Excel eller til den lokale ESDH platform.
3 medlemmer

Grupper

OS2bestyrelsen

Bestyrelsen er fællesskabets generelle arbejdsorgan og består af 6 medlemmer. Bestyrelsen tegner fællesskabet udadtil.
3 medlemmer

OS2sekretariat

OS2 sekretariat står for den daglige drift af fællesskabet.
3 medlemmer

OS2webmaster.team

Udveksling af erfaringer for at optimere den redaktionelle drift af OS2-hjemmesider.
9 medlemmer
Danmarkskort

OS2 er et aktivt fællesskab med deltagelse af offentlige og private aktører.

57Off. partnere
44Leverandører
11Produkter
8Projekter
6Grupper