Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Koordinationsgrupper for OS2rollekatalog

Det koordinerende arbejde udføres af Stine Vinter Kiilerich stki@favrskov.dk (barselsvikar for Charlotte Glavind Bülow)

Koordinationsgruppen danner et bredt forum for drøftelse af it-arkitektur, UX og generel videreudviklingen af løsningen.

Koordinationsgruppen består af:

Kommentarer

Har man overvejet, at tilføje muligheden for, at man kan få f.eks. en systemejer til at godkende/attestere adgange til et specifikt system.

Der findes systemer, hvor der kræves ekstra kontrol, og det er ikke sikkert, at brugerens leder er klar over konsekvensen ved at godkende tildelingen af jobfunktionsroller.

Publiceret i gruppen