Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Sådan pitcher du et projekt til din kommune eller andre: NABC modellen

En projektpitch kan opbygges baseret på Nabc-modellen. Betegnelsen er et akronym for Need – Approach – Benefit – Competition. Et projektforslag kan opbygges således:

 

NEED: Hvad er problemet eller behovet, som et produkt skal dække?

APPROACH: Hvordan kan produktet adressere/løse problemet? Hvordan skaber det værdi? Hvilken tilgang har projektet til at løse problemet/behovet?

BENEFITS: Hvilke fordele er der ved dette projekt og fremtidige produkt?

COMPETITION: Hvorfor og hvordan er jeres projekt (og fremtidige produkt) bedre end andre og tilgængelige produkter på markedet.

 

 

Spørgsmål og svar på OS2viden

faq.os2.eu bruger vi OS2loop til at hjælpe hinanden. Få svar på dine spørgsmål eller hjælp andre ved at besvare deres.