Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

OS2wakks (på standby)

3 stk. Smartphones som viser skærmbilleder af WAKKS app

 

Der var ikke tilstrækkelig tilslutning til at gennemføre projektet OS2wakks derfor er projektet sat på standby i OS2-regi. for at kunne igangsætte projektet kræver det væsentlig mere end de 9 kommuner som gav tilsagn om at medfinanisere.
Varde kommune arbejder på alternative løsninger og man bedes kontakte Thomas Neville <tnev@varde.dk> for mere info.

 

-----

Varde Kommune har fået udviklet en GDPR-sikker app til kommunikation med borgerne. En app som er implementeret med stor succes i Varde Kommunes jobcenter. Her erstatter den SMS-kommunikation med borgeren og gør det trygt at kommunikere med sin sagsbehandler. Mere end 40 kommuner har henvendt sig for at høre mere. Derfor tager vi nu skridtet til at skabe en tværkommunal løsning via OS2-fællesskabet.

Projektets første fase er fundraising til:

  • Finansiering af version 1 så kildekoden kan overdrages til OS2 og offentliggøres på open source licensen MPL 2.0
  • Videreudvikling af løsningen til en generisk tværkommunal løsning som kan driftes og vedligeholdes i fællesskab og ejes af de offentlige myndigheder selv. Vi ønsker en app, ikke 98+5.
  • Etablering af et samarbejde omkring OS2wakks samt en fælles drift og vedligehold af produktet.

LÆS materialet vedr. fundraising her