Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

OS2talk

OS2talk projekt er afsluttet og endte deværre ikke med et produkt som resultat.

Baggrund for OS2Talk:

OS2 besluttede på generalforsamlingen 14/5 2013, at etablere et fælleskommunalt samarbejde om talegenkendelse, med bla. DanCAST og KOMBIT som samarbejdspartnere. Samarbejdet vil gå under betegnelsen OS2talk og udspringer af 2 forhold på talegenkendelsesmarkedet i dag, og som er til ugunst for kommunerne:

  1. Der er et de facto monopol på markedet, hvor én stor leverandør dominerer markedet, hvilket skaber en uhensigtsmæssig prisstruktur og hindrer den teknologiske udvikling.
  2. Ejerskabet til det datafundament kommunale talegenkendelsesløsninger bygger på, ligger hos kommercielle aktører.

Det er forventningen, at ovennævnte udfordringer kan afhjælpes, ved at kommunerne etablerer et fælleskommunalt tekstbibliotek, med standardiseret grunddata til talegenkendelse der kan vedligeholdes og udstilles, mhp. at indgå i lokale projekter. Projektets mål er at levere:

En summarisk markedsanalyse, inklusiv et målbillede for udviklingen
Et tekstbibliotek med standardiseret og struktureret grunddata til talegenkendelse
En udbudsskabelon til talegenkendelsesprojekter

Gruppedeltagere

Niels Schmidt Petersens billede
Niels Schmidt P...
Aarhus Kommune, ITK
Trine Vinderslevs billede
Trine Vinderslev
Tønder Kommune
Jon Badstue Pedersens billede
Jon Badstue Pedersen
Syddjurs Kommune
Rasmus Freys billede
Rasmus Frey
OS2 - Offentligt Dig...