Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Administrativt

OS2flytjorddk

Gør arbejdsgangen med en jordflytning nemmest mulig for alle i en jordflytningssag.

ENGLISH SUMMARY

 

Brug OS2flytjorddk til hele arbejdsgangen i et jordflytningsprojekt. Fra opstart, hvor du har brug for at undersøge reglerne, til at anmelde jordflytningen til kommunen og til at modtage en godkendelse. Du kan endda lave opslag i relevante databaser, f.eks. Danmarks Miljøportal.

Ca. læsetid: 4 mins

OS2kravmotor

Brug kravkataloget til den tekniske dialog mellem leverandøren og kommune/region inden et it-indkøb.

ENGLISH SUMMARY

 

Bliv bedre til at stille krav i en kravspecifikation. OS2kravmotor er dit redskab til intern dialog mellem it & digitalisering og forretningen samt med en leverandør.

Ca. læsetid: 3 mins

OS2rollekatalog

Sikrer en ens standard og et overblik over jeres brugerstyring og rolletildeling på tværs af kommunens systemer.

ENGLISH SUMMARY

 

Du får en brugervenlig løsning til rettighedsstyring med OS2rollekatalog. Desuden kan ledelsen også være helt sikre på, at alle medarbejdere får de rigtige rettigheder, hvilken gavner både medarbejdere og borgere. I sidste ende får borgerne større sikkerhed med OS2rollekatalog. De kan nemlig være sikre på, at deres data bliver forvaltet konsistent og betryggende.

Ca. læsetid: 3 mins