Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Løsninger, services og software i fællesskab
OS2 open source produkter

OS2skoledata

Styr stamdata som brugerkonti og gruppemedlemsskaber for ansatte og elever igennem en simpel brugergrænseflade.

 

Målgruppen: Dig der står for datasikkerhed og brugerstamdata på en skole.

Du får:

  1. En databroker med en brugergrænseflade til at styre dataflowet og hvor I selv kan pause, inspicere og starte dataflow.
  2. Mere kontrol med større ændring ved f.eks. klasserul.
  3. Ét sted at opdatere data inkl. oprettelse, nedlukning og flytning af stamdata samt vedligehold af rettigheder.
  4. Mulighed for at holde Google Workspace data, kommunens AD og kommunens Azure AD holdt ajour samtidigt.
  5. Skolegrunddata bliver stillet til rådighed for kommunen i et SQL-replika i eget SQL-cluster

 

Dette bliver enten en selvstændig windows service, eller funktionaliteten bygges ind i integrationen til Active Directory.

OS2skoledata er et udspring af OS2faktor og hele løsningsbeskrivelsen findes her.

Medlemsskab

OS2-medlemmer som anvender

Tilknyttede OS2-leverandører