Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Løsninger, services og software i fællesskab
OS2 open source produkter

OS2datascanner

Hvordan skaber OS2datascanner værdi for din kommune?

Med OS2datascanneren får I mulighed for at få det fulde overblik over, hvor personhenførbar data ligger. Efter første scanning er der mulighed for kun at scanne ændrede filer ved de efterfølgende scanninger. Det har den fordel, at  I har mulighed for hurtigt  for at få overblik over jeres persondata.

Hvad er OS2datascanner?

OS2datascanner er et avanceret scanningsværktøj, der finder personkritisk og personhenførbar information på hjemmesider, intranet, netværksdrev og Exchange mailservere.

OS2datascanner scanner hjemmesider, intranet, netværksdrev og Exchange mailservere igennem for at sikre, at der ikke er personhenførbar informationer eller andre personkritiske data som blandt andet:

  • CPR-numre
  • Navne
  • Sundhedstermer
  • Kreditkortnumre
  • Adresser
  • Email-adresser

Mulighederne stopper ikke her. Med OS2datascanner er det muligt at oprette og kombinere søgestrenge til netop jeres behov. I kan selv oprette søgestrenge og kombinere dem, præcist som I ønsker, sådan at I kan skræddersy scanningerne.

Hvilket behov kan OS2datascanner dække?

OS2datascanneren består af tre moduler med hvert sit unikke formål:

  • Webscanning finder kritiske data på hjemmesider og intranet
  • Filscanning finder kritiske data på netværksdrev
  • Mailscanning finder kritiske data på Exchange mailservere

Webscanning leveres som en cloud-løsning. Der lagres ingen følsomme data hos Magenta. I stedet dannes en rapport med  reference til, hvor data kan findes. Filscanning og mailscanning sættes op på jeres egen server. Dermed er scanningerne beskyttet  af samme sikkerhedsniveau som resten af jeres organisation, og data forbliver jeres.

 

Kontakt

OS2-sekretariatet på os2@os2.eu

 

Mere information

Der arbejdes på, at OS2datascanner  bliver integreret med OS2MO, således at scanningsrapporter kan dirigeres til rette vedkommende i organisationen.

Der arbejdes også på muligheden for at lave en begrebsdatabase, hvor I kan vælge begreber, som I ønsker at scanne for. Det kan eksempelvis være sygdomsbetegnelser eller ord som ”underretning” mv.

Desuden arbejdes der på muligheden for at  scanne SBSYS.

 

 

Hvem kan hjælpe?

Leverandøren Magenta udbyder services omkring OS2datascanner. Se Magentas prismodel for drift/services. De tilbyder udviklingsopgaver, serviceaftaler og abonnementer på timebasis.

 

--------

Alle OS2-løsninger er frigivet på open source licens. Hvilket betyder man har frihed til at stå for egen implementering eller vælge egen leverandør. Læs mere om frihederne i Open Source.

Medlemsskab

Tilknyttede OS2-partnere

Tilknyttede OS2-leverandører