Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

STSorgSync

En open source integrationskomponent til støttesystemet Organisation. I forbindelse med kommunernes integration til støttesystemet Organisation, er kommunerne pålagt opgaven at registrere og vedligeholde deres organisatoriske data i støttesystemet Organisation, jævnfør de registreringsmønstre som KOMBIT har præsenteret for SAPA-pilotkommunerne, og senere vil publicere i implementeringshåndbogen for Organisation.

10 kommuner har i samarbejde med Digital Identity udviklet den tekniske løsning STSOrgSync, der gør det muligt for en kommune at integrere et (eller flere) lokale systemer mod støttesystemet Organisation. Løsningen består i grove træk af en softwarekomponent, kaldet integrationskomponenten, der er ansvarlig for at afbillede lokale øjebliksbilleder af organisatoriske data, over i den OIO-model som støttesystemet Organisation anvender, herunder at understøtte den objekt-historik der er indeholdt i OIO-modellen. STSOrgSync integreres til et lokalt system, der indeholder kommunens organisatoriske data, fx Active Directory, SOFD eller LoRa/MoRa, og når der sker ændringer i de lokale data, sørger STSOrgSync for at opdatere de tilsvarende data i støttesystemet Organisation.

Det primære formål med STSOrgSync-løsningen er at give kommuner mulighed for nemt at registrere og vedligeholde data i organisationen, baseret på eksisterende lokale data.

Følgende mål er sat for STSOrgSync:

  • Det skal håndtere alle data, der kræves af Organisation, så der kræves ingen manuel vedligeholdelse af data i Organisation.
  • Det må ikke kræve et specifikt lokalt system til lagring af data, men skal muliggøre let integration med ethvert lokalt system.
  • Det må ikke kræve, at lokale data modelleres på en bestemt måde, men skal kunne omdanne lokale data til OIO-modellen, der anvendes af Organisation.
  • Det må ikke kræve, at lokale data indeholder historiske oplysninger, men skal i stedet opbygge og vedligeholde historiske data i Organisation.
  • Det skal være i overensstemmelse med de registreringsmønstre, der er beskrevet af KOMBIT.