Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Gitlab

GitLab Community Edition (CE) er en open source end-to-end softwareudviklingsplatform med indbygget versionskontrol, issue tracking, kode review, Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD) og meget mere. Du kan hoste GitLab CE på dine egne servere, i en container eller hos en cloud-udbyder.

Gitlab kan sammenlignes med Github. Her har du blot muligheden for endnu mere og for at styre løsningen i eget hosting-miljø.