Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

AVA/Lora

Ved årsskiftet 2017-2018 gik Lokal Rammearkitektur (LoRa) i luften som integrationsmotor i AffaldVarme Aarhus.

AffaldVarme Aarhus har over 65.000 kunder, og mange af dem er både varme- og affaldskunder. Pga. stor kundetilstrømning formulerede selskabet i slutningen af 2016 et ønske om at få udstillet kundedata fra flere fagsystemer i én brugergrænseflade, sådan at deres medarbejdere ville blive i stand til at danne sig et samlet overblik over alle deres kunder fra centralt hold.

Det er ‘brugercentreret sagsbehandling’.

Helt konkret betyder det, at når en kunde henvender sig telefonisk til AffaldVarme Aarhus, kan medarbejderen slå kunden op i brugergrænsefladen og konsultere kundens historik, aftaler, kontaktoplysninger, mm.

For at kunne sende data fra fagsystemerne til brugergrænsefladen, skal der imidlertid foretages en integration af systemerne, og for at data skulle kunne flyde frit mellem systemerne, var kravet, at alle data skulle oversættes til den samme standard: Den fællesoffentlige OIO-standard

OIO-standardiseringen af data og overholdelsen af rammearkitekturens principper fordrer implementering af den fælleskommunale rammearkitektur. Det er her systemet LoRa (Lokal Rammearkitektur) kommer ind i billedet:

LoRa er en konkret implementering af rammearkitekturen.