Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Samarbejde, udvikling, deling
Om OS2

OS2cloud FAQ

Kontakt OS2s sekretariat hvis du er i tvivl om noget

----

Hvad er OS2cloud?

OS2cloud er et tilbud til medlemmer af OS2, der ønsker en enkel adgang til at køre virtuelle servere i et dansk datacenter med en enkel selvbetjeningsbrugerflade. Med OS2cloud kan din organisation nemt etablere den nødvendige inrastruktur for at afvikle OS2 og andre open source produkter. Målsætningen er at stille alle OS2s produkter til rådighed som prækonfigurerede servere, der kan startes i OS2cloud med et enkelt klik.

Hvilke servere og tjenester kan jeg køre i OS2cloud?

OS2cloud stiller ikke nogen særlige krav til de servere du vil afvikle. Du kan vælge at starte en af de standard Linux-servere vi stiller til rådighed, men du kan f.eks. også uploade en eksisterende Windows-server, hvis du har adgang til det virtuelle image den afvikles fra (typisk i vmdk-format). Du kan også installere en server helt fra bunden fra en iso.

Hvem står bag OS2cloud?

OS2cloud ejes, finansieres og drives af OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab. Den teknologiske platform er udviklet af Origo Systems ApS.

Hvad koster det at bruge OS2cloud?

Brug af OS2cloud er betinget af at din organisation er medlem af OS2 og afregning sker på baggrund af forbrug. I en pilotperioden (indtil 2018) er OS2cloud gratis for alle medlemmer. Som standard har hver organisation adgang til 10 vCPU'er (cores), 10 GB RAM og 100 GB storage. Hvis du har behov for flere ressourcer, så kontakt os, eller bed din organisation om at kontakte os med henblik på indgåelse af aftale.

Hvorfor har I lavet OS2cloud?

Når der skabes nye IT-tjenester i det offentlige Danmark har man som hovedregel tre muligheder for at få dem i drift: Man kan bede IT-afdelingen om at tage tjenesten i drift, de kan indgå en driftsaftale med en ekstern driftsoperatør, eller de kan selv forsøge at placere tjenesten i drift hos en udenlandsk cloud-udbyder. Alle muligheder har styrker og svagheder. OS2s medlemmer oplever af og til, at det kan være problematisk at få en tjeneste i drift hos en i forvejen travl IT-afdeling, ekstern drift kan være effektiv, men nogle gange også dyr og ufleksibel, mens placering af offentlig infrastruktur i skyer drevet af store udenlandske virksomheder åbner for helt andre problemstilinger. I OS2 mener vi det er relevant at etablere en skalérbar, offentlig IT-infrastruktur med en selvbetjeningsbrugerflade, der drives og ejes af et offentligt fællesskab med det mål at sænke barrierne for at tage OS2 produkter og andre open source produkter i brug.

Hvordan kommer jeg i gang med at bruge OS2cloud

Hvis din organisation er medlem af OS2, så send henvend dig via formularen, så sender vi dig et link til at få adgang til tjenesten. Hvis din organisation ikke er medlem, så er OS2cloud endnu en god grund til at blive det.

Hvad er teknologien bag OS2cloud?

OS2cloud benytter standard open source teknologier. Vi benytter KVM som hypervisor, dvs. det grundlæggende virtualiseringslag. Vi benytter libvirt som grundlag for orkestrering af virtuelle servere og libguestfs til inspicering og manipulering af disk images. Via vores standard-apps understøtter vi bl.a. Docker applikationer og målsætning er at gøre OS2s portefølje af produkter tilgængelige.