Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

OS2 FLOSS aftale

OS2 har udarbejdet en FLOSS standardskabelon som kan benyttes i forbindelse med indgåelsen af aftaler med en leverandør. Aftalen skal sikre at det software, kode, løsning som leveres er og forbliver i myndighedens eller fællesskabets ejerskab. Altså Open Source.

FLOSS licens betyder en Free Libre Open Source Software licens godkendt af Open Source Initiative (OSI) som overholdende OSIs Open Source Definitions, og som sådan er anført på web-siden http://opensource.org/licenses.

Skabelonen er overordet og generisk så vi anbefaler at man tilpasser til egne behov.

Spørgsmål og svar på OS2viden

faq.os2.eu bruger vi OS2loop til at hjælpe hinanden. Få svar på dine spørgsmål eller hjælp andre ved at besvare deres.