Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Fællesskab, udvikling, open source
OS2 Offentlig partner

Vesthimmerlands Kommune

Hvilken offentlig kommune/institution/forvaltning? 

Vesthimmerlands Kommune er en kommune i Region Nordjylland som opstod ved sammenlægning af de oprindelige Aalestrup, Farsø, Løgstør og Aars Kommune i forbindelse med kommunalreformen i 2007.

I Vesthimmerlands Kommune er der højt til himlen, dejlig natur med seværdigheder og fortidsminder samt Limfjorden i baghaven. Handels-, kultur- og fritidslivet formes af mange aktive ildsjæle.

Kommunens befolkningstal er 37.296 (2016) og ved årsskiftet 2015/16 beskæftigede Vesthimmerlands Kommune som arbejdsplads 3.253 personer.

Hvorfor er I med i OS2? 

Vi støtter op om OS2 samarbejdet, da vi anvender løsninger fra fællesskabet, og har planer om at anvende yderligere fremover, og ønsker derfor også at bakke op om det generelle fællesskab.  

Hvilke OS2 projekter / produkter har I? 

Kitos – vi har testet andre løsninger på markedet til kontraktstyring, og de har ikke kunnet opfylde vores behov i forhold til de informationer, vi ønskede at registrere omkring vores IT kontrakter, samt at kunne udsøge på. Derfor var Kitos meget relevant for os, og vi er glade for løsningen og samarbejdet heromkring.

KLE – en løsning som vi benytter i relation til fordeling af vores central indgående post og mails. Vi følger udviklingen af KLE-løsningen med stor interesse, og forventer at løsningen i fremtiden kan benyttes i samspil med adgangsstyring.

Desuden forventer vi i fremtiden at kunne anskaffe Opgavefordeler og Indberetning.