Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Fællesskab, udvikling, open source
OS2 Offentlig partner

Varde Kommune

Hvilken offentlig kommune/institution/forvaltning? 

Varde Kommune ligger i det sydlige Jylland langs Vesterhavet. Der bor lidt mere end 50.000 mennesker i kommunen, der spænder over et areal på 1.240 km2, hvilket gør Varde Kommune til den femtestørste i Danmark målt på areal.

Kommens største erhvervsområder er inden for turisme, produktion, Forsvaret samt landbrug og fødevarer. Lige uden for døren findes der UNESCO Verdensarv i form af Nationalpark Vadehavet, ligesom der også er adgang til 52 kilometer badestrande langs Vesterhavet og et aktivt fritidsliv i skove og klitplantager.

Hvorfor er I med i OS2? 

Varde Kommune støtter op om OS2 samarbejdet, da vi ønsker at støtte op om og styrke det fælleskommunale samarbejde.

Hvilke OS2 projekter / produkter har I? 

Os2kitos - Bliver benyttet som vores primære program til kortlægningen og oversigt af organisationens IT-systemer. OS2kitos benyttes administrativt til vores fælles grunddatabehov og decentralt som oversigt i IT-porteføljen.

OS2autoproces – Vi bruger OS2autoproces til at skabe et overblik over mulige RPA-projekter og til tværkommunal vidensdeling.