Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Fællesskab, udvikling, open source
OS2 Offentlig partner

Syddjurs Kommune

Hvilken offentlig kommune/institution/forvaltning? 

Syddjurs kommune

Hvorfor er I med i OS2? 

Syddjurs var en af de fem oprindelige kommuner som startede OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab. Syddjurs ser en stor værdi i at have ægte deleøkonomi om reelle, delbare løsninger. 

Som en konsekvens af denne tilgang er det nedskrevet i både vores digitaliseringsprincipper og i vores udviklingsprincipper, at vi foretrækker Open Source hvor relevant.

Hvilke Open Source løsninger/produkter anvendes? 

Ud over OS2's produkter bruger vi også Qgis, som er et Open Source Geographic Information System (GIS)

Hvilke OS2 projekter / produkter har I? 

Vi anvender alle OS2-løsninger, bortset fra OS2displayOS2borgerpc og OS2forms.

Vi kan godt lide, at vi OS2s løsninger kan implementeres i fuld skallering uden meromkstning med eks. betaling/licens per bruger. Fx kan OS2dagsorden og OS2indberetning, som vi anvender I Syddjurs kommune, bruges af samtlige 3800 medarbejdere.