Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Fællesskab, udvikling, open source
OS2 Offentlig partner

Sorø Kommune

Hvilken offentlig kommune/institution/forvaltning? 

Vi arbejder ud fra følgende ”Principper for digitalisering og it” som erstatter vores gamle digitaliseringsstrategi.

http://soroe.dk/media/1798304/Principper-for-digitalisering-og-IT.pdf

Visionen for digitalisering i Sorø Kommune er en fælles nem og tryg digital hverdag, som skaber værdi og sammenhæng. Vi skal digitalisere der, hvor det giver mening, så digitalisering bliver et middel til at skabe værdi for vores borgere, virksomheder og internt i kommunen. Vi arbejder med digitale principper, som læner sig op af den fælleskommunale og fællesoffentlige strategi.

Hvilke OS2 projekter / produkter har I? 

Os2kitos:

Vores contract manager og sikkerhedsarkitekt bruger løsningen, og er glade for den.

KITOS anvendes til den daglige styring af kontrakter, herunder indgåelse, ophør, exit, udbudsplan, økonomi fagligt og ledelsesmæssigt ansvar m.m. Samtidig anvendes KITOS til gennemsigtighed omkring hvilke systemer der anvendes, samt om disse indeholder arkivpligtig data, om der er former for persondata, samt hvilke KLE der anvendes. På sigt har vi også til hensigt at registrere snitflader i systemfanen, men denne funktionalitet er efter KITOS sekretariatet ikke god nok til anvendelse endnu.

Os2kravmotor:

Vi har spyttet i kassen til udvikling, og overvejer nu det fremtidige abonnement.

Os2MO (fase 1):

Vi har spyttet i kassen i fase 1, men afventer nu OS2 udmelding om det fremtidige forløb.