Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Fællesskab, udvikling, open source
OS2 Offentlig partner

Ringkøbing-Skjern Kommune

Hvilken offentlig kommune/institution/forvaltning? 

Ringkøbing-Skjern Kommune er en kommune i Region Midtjylland, som opstod ved sammenlægning af de oprindelige Videbæk, Holmsland, Egvad, Skjern og Ringkøbing Kommune i forbindelse med kommunalreformen i 2007.

Kommunen er landets største kommune – arealmæssigt – og kommunens befolkningstal svinger lige omkring de 57.000.

Hvorfor er I med i OS2? 

Vi støtter op om OS2 samarbejdet, da vi anvender løsninger fra fællesskabet, og har planer om at anvende yderligere fremover, og ønsker derfor også at bakke op om det generelle fællesskab.  

Hvilke OS2 projekter / produkter har I? 

Kitos – vi har testet andre løsninger på markedet til kontraktstyring, og de har ikke kunnet opfylde vores behov i forhold til de informationer, vi ønskede at registrere omkring vores IT-kontrakter, samt at kunne udsøge på. Derfor var Kitos meget relevant for os, og vi er glade for løsningen og samarbejdet heromkring.

Desuden forventer vi i fremtiden at kunne anskaffe Kravmotor.