Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Fællesskab, udvikling, open source
OS2 Offentlig partner

Ikast-Brande Kommune

Hvilken offentlig kommune/institution/forvaltning? 

Ikast-Brande kommune er en kommune i Region Midtjylland, som opstod ved sammenlægning af de oprindelige Nørre Snede, Brande og Ikast kommune i forbindelse med kommunalreformen i 2007.

Ikast-Brande kommune er en Mental Frikommune, ikke at det er et projekt, men en generel måde at tænke på for hele kommunen. Både borger og medarbejder inviteres til at komme med deres bud på, hvordan vi kan gøre tingene anderledes, så vi kan leve op til fremtidens krav og behov.

Det handler om at få de gode idéer, at tage medansvar og bidrage med det, man kan.

Befolkningstallet for Ikast-Brande kommune er 40.981 (2017) og ved årsskiftet 2017/18 beskæftiger Ikast-Brande kommune som arbejdsplads ca. 4.000.

Hvorfor er I med i OS2? 

Vi støtter op om OS2-samarbejdet, da vi anvender løsninger fra fællesskabet, og har planer om at anvende yderligere produkter fremover, og ønsker derfor at bakke op om det generelle fællesskab.

Hvilke OS2 projekter / produkter har I? 

Kitos – vi har testet andre løsninger på markedet til kontraktstyring, men med Kitos har vi fået en flexibel løsning, som opfylder vores behov i forhold til de informationer, vi ønsker at registrere omkring vores IT-Kontrakter, samt at kunde udsøge på. Derfor var Kitos meget relevant for os, og vi er glade for løsningen og samarbejdet heromkring. Udover ekstra bidrag til udvikling af felter til nøgleinformationer i forbindelse med den nye persondataforordning, sidder vi med i arbejdsgrupper som sikrer en høj kvalitet af data på tværs af kommunerne.   

OS2webscanner – Scanner alle vores websider, så vi er sikre på, at de ikke indeholder personhenførbare data, og samtidig sikrer at vores analyseværktøjer ikke udleverer informationer om borgere til tredjepart.

Vi er til stadighed på udkig efter nye løsninger, især i forhold til Støttesystemerne og de opgaver som den medføre.