Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Fællesskab, udvikling, open source
OS2 Offentlig partner

Hjørring Kommune

Hvilken offentlig kommune/institution/forvaltning? 

Hjørring Kommune er med sine mere end 65.000 indbyggere den anden største kommune i Nordjylland.

Hvorfor er I med i OS2? 

Hjørring kommune deltager i flere OS2 projekter, og benytter OS2s produkter, bl.a. OS2VeRA og OS2KITOS. Årsagen til at Hjørring kommune deltager i projekter i OS2 regi er, at vi ser en stor styrke i det fælleskommunale samarbejde. Vi samarbejder med andre kommuner om udvikling af integrationer og snitflader, LoRA services i OS2VeRA og produktudvikling og implementering af OS2KITOS. Det er meget vigtigt for os, at deltage aktivt i dette fællesskab, fordi vi tror på, at det er den bedste måde at udvikle vores it og digitalisering på.

Hvilke OS2 projekter / produkter har I? 

OS2KITOS – er implementeret i organisationen, og bliver løbende vedligehold. Vi er desuden med i arbejdet med integration og snitflade dokumentation i KITOS, samt udvikling af integrationer til selve løsningen. Dette foregår i KITOS regi.

OS2valghalla

OS2VeRA er drevet af de fem vendsysselske kommuner. Projektet vil i fremtiden bestå af et samarbejde omkring MOX agenter til de underlæggende LoRAservices.

Derudover holder vi øje med OS2KLE, OS2opgavefordeler, OS2MO 2.0 og OS2rollekataloget.