Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Fællesskab, udvikling, open source
OS2 Offentlig partner

Helsingør Kommune

Hvilken offentlig kommune/institution/forvaltning? 

Helsingør Kommune er en nordsjællandsk kommune i Region Hovedstaden med 62.443 indbyggere og arbejdsplads for ca. 5.500 medarbejdere.

Kommunen har en 21 kilometer lang kyststrækning, en række kyst- og turistbyer langs Kattegat og Øresund, statsejede plantager, skove og smuk natur. Historisk har Helsingør været stærkt påvirket af den store skibstrafik, der går gennem Øresund, hvilket både Kronborg og byens mange gamle bygninger demonstrerer, og i dag har man i Helsingør særligt fokus på turisme og kultur, fx har genanvendelsen af det gamle skibsværft som Bibliotek og koncertsted samt bl.a. søfartsmuseet og selvfølgelig Kronborg slot.

Hvorfor er I med i OS2? 

Vi ser OS2-samarbejdet som en vigtig brik i forbindelse med kommunernes rejse mod øget ejerskab af vores it-porteføljer og støtter derfor op om OS2. Konkret har vi selvfølgelig interesse i at følge med i udviklingen af OS2’s produkter.

Vi er med i OS2 fordi vi gerne vil støtte op om udviklingen af kommunalt ejede løsninger, til dels pga. fordelen ved at dele omkostninger og til dels fordi det giver os større mulighed for at få her og nu indflydelse på de løsninger vi vælger at implementere.

Hvilke OS2 projekter / produkter har I? 

Vi har endnu ingen OS2 produkter, som vi aktivt anvender, da vi ikke historisk er en open source kommune, men vi følger løbende med i udviklingen og har et ønske om også at øge vores engagement i OS2 i takt med at vi generelt set øger vores samarbejde med andre kommuner. Vi er bl.a. interesseret i at kigge nærmere på OS2 Indberetning og OS2forms samt KITOS.