Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

Fællesskab, udvikling, open source
OS2 Offentlig partner

Furesø Kommune

Hvilken offentlig kommune/institution/forvaltning? 

Furesø Kommune er en sammenbragt kommune som opstod i 2007. Det var kommunerne Værløse og Farum, der valgte at slå sig sammen til Furesø Kommunen.

Vi har et budget på ca 2,5 mia kr, og vi er omkring 3.000 ansatte, hvor administrationen arbejder i et nyt rådhus.

Kommunen er smukt beliggende ved skove og op til Furesøen og Farum sø.

Hvorfor er I med i OS2? 

KOMBIT monopolbrud, det øgede fokus på åbne snitflader og ejerskab af kildekode, samt Egedal, Ballerup og Furesø Kommunes  fællesskab omkring § 60 selskabet IT-Forsyningen har været Furesø Kommunes primære bevæggrunde for at deltage i OS2 Fællesskabet.

Vi ønsker at støtte det fælles samarbejde der er opstået i  OS2, fordi vi godt kan lide tanken om den slags fællesskaber.

PT anvende vi Kitos til at registrere vores IT-systemer, databehandleraftaler mv dette for at få et overblik.

Vi vil sandsynligvis også tage andre af OS2 produkterne i brug når ressourcerne tillader det.

Hvilke OS2 projekter / produkter har I? 

Furesø Kommune har aktuelt ikke nogle produkter i drift, men overvejer OS2mo, OS2kitos og OS2valghalla.